Lukijoilta: Terveys ja työ edellä

Aivan ensiksi haluan kiittää niin kaikkia terveydenhoitoalan ammattilaisia kuin kaikkia muitakin siitä, että jaksamme yhä kannustaa toisiamme taisteluun tätä näkymätöntä vihollistamme koronavirusta vastaan.

Tilanne Vaasassa ja muuallakin Suomessa on vaatinut erittäin paljon joustoa eri ryhmiltä. Meillä on kuitenkin kaikki mahdollisuudet selvitä tästä hyvin yhdessä.

Eduskunnassa viikon aikana on koronaan liittyvien toimien lisäksi keskitytty mm. ensi vuoden talousarvioon, joka sisältää monia toimenpidekokonaisuuksia ja panostuksia terveyteen, työhön, teollisuuden kilpailukykyyn ja turvallisuuteen.

Toivoa ja uskoa luodaan kaikenikäisille ja eri elämäntilanteessa oleville suomalaisille.

Talousarvioesitys sisältää useita akuutteja kriisitoimenpiteitä ja panostuksia tulevaisuuteen; teollisuuden sähkövero lasketaan Euroopan unionin minimiin, vientiteollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi jatketaan väylämaksujen puolituksia, verotuksen uudella lisävähennyksellä kannustetaan yrityksiä tekemään tutkimusyhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja pienyrittäjiä autetaan korottamalla arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa.

Lisäksi talous- ja velkaneuvonnan saatavuutta parannetaan ja lapsia sekä nuoria tuetaan yhteensä satojen miljoonien eurojen edestä, muun muassa alentamalla päivähoitomaksuja.

Budjettiriihen päätökset varmistavat hallitusohjelman välitavoitteen 30 000 uudesta työllisestä. Hallitus on myös sitoutunut tekemään lisäpäätöksiä, joiden työllisyysvaikutukset ovat 50 000 uutta työpaikkaa edellisten lisäksi.

Korona on lisännyt erityisesti nuorten naisten työttömyyttä ja pidän erinomaisena, että hallitus on sitoutunut tarkastelemaan työllisyystoimia myös sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen kannalta.

Ensi vuoden talousarvio sisältää määrätietoisia toimia, jotka takaavat, että Suomi on jatkossakin koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden kannalta kansainvälisesti vetovoimainen maa.

Suomen houkuttelevuutta sijoittajien keskuudessa lisäävät turvallisuus, tasa-arvo, hyvä koulutus ja olematon korruptio.

Tulevien vuosien maailmanlaajuiset satojen miljardien panostukset energia- ja ympäristöteknologiaan luovat suomalaisille yrityksille myös valtavasti uutta vientipotentiaalia.

Tästä näkökulmasta Pohjolan Energiapääkaupunki Vaasan teknologiayrityksillä on kaikki edellytykset vetää koko Suomi mukaan uuteen nousuun.

RKP:n kansanedustaja Vaasasta

Kommentoi