Lukijoilta: Tiedeyliopiston perusteita murennetaan

Korkeimman tutkimuksen ja opetuksen vapaus on kirjattu Suomen perustuslakiin. Yliopiston työntekijöille takaa perustuslaki myös sananvapauden. Kaikki nämä vapaudet ovat kuitenkin uhanalaisia sellaisten asioiden kohdalla, joista on olemassa poliittisesti korrekti näkemys, josta poikkeaminen heittää varjon yliopiston julkisuuskuvaan.

Myönteisen julkisuuskuvan säilyttäminen on tärkeää yliopistoille jo rahoituksen turvaamiseksi. Yliopistoille on tärkeää, että ihmisten mielissä yliopistosta säilyy kuva tinkimättömästi totuutta tavoittelevana yhteisönä. Poliittisen korrektiuden alaan kuuluvissa kysymyksissä totuuden painoarvo kuitenkin vähenee.

Poliittiset intressiryhmät valjastavat ohjelmansa tueksi tunteisiin vaikuttavia mielikuvia, jotka toimivat myös poliittisen korrektiuden määrittäjinä. Tästä syystä pieni poliittisten aktivistien ryhmä voi vaikuttaa päätöksiin yliopistojen opetuksen sisällöstä, kurssikirjoista ja yliopiston henkilökunnan sananvapauden rajoista.

Tämän olen itse saanut kokea, kun pieni ryhmä vihreitä poliitikkoja käynnisti kampanjan, jonka lopputulemana Jyväskylän yliopisto irtisanoutui kirjoituksestani ”Kampanja pedofilian laillistamiseksi”, jossa puolustin seksuaalisia suojaikärajoja.

Kirjoituksestani ei kukaan ole onnistunut osoittamaan yhtään lausetta, joka ei täyttäisi kansantajuiselle tieteelliselle kirjoitukselle asetettavia vaatimuksia tai joka syrjisi jotain ryhmää, mutta silti sen väitetään muodostavan uhkan turvalliselle opiskeluympäristölle. Tällaisen kampanjan pysäyttäminen on käytännössä mahdotonta, koska se elää medioissa omaa elämäänsä.

Muutaman kerran aikaisemmin olen saanut kokea, että yhden ainoan aktivistin paljon julkisuutta saanut mustamaalaava kirjoitus vaikuttaa niin paljon yliopiston valtaapitäviin, että he yliopiston julkisuuskuvan suojelemiseksi ovat valmiita muuttamaan yliopiston kurssivaatimuksia.

Asiantuntemattomalla poliittisella aktivistilla voi joskus olla enemmän vaikutusvaltaa yliopiston kurssikirjojen määrittämisessä kuin alan professorilla.

Tapio Puolimatka

professori

Jyväskylä

Kommentoi