Lukijoilta: Tieto haittaa vapaata ajattelua

Jotkut väittävät pystyvänsä ajattelemaan ihan vapaasti. Minä en usko siihen, etteikö se vaikuttaisi ajatteluun, että kouluissa opetetaan ajattelemaan tietyllä tavalla. Tentein vielä varmistetaan, että ajattelee opetetulla tavalla.

Eikä nykyaikainen valtava informaatiovirta voi olla vaikuttamatta ajatteluun. Sosiaalinen media ohjaa myös monen ajattelua. Moni ei edes kaipaa oikeaa tietoa.

Mielikuvitus on myös ajattelua. Uskonnot ovat hyviä esimerkkejä siitä. Ne rajoittavat järkiperäistä ajattelua.

Usein viitataan Raamattuun, vaikka sitä ei mainita uskontunnustuksessa lainkaan. Pitää uskoa suoraan Jumalaan, jos tarpeen.

Puoluepolitiikassa on samoja piirteitä kuin uskontojen maailmassa. Puolueitten johtajat uskottelevat, että heidän tapansa ajatella on ainut ja oikea. Seuraa minua. Lupaavat taivasta jo maan päälle.

Kukin puolue pyrkii erottumaan muista puolueista. Ei voi olla yhtä mieltä siitä, mikä on parasta koko maalle ja kansalle, vaan keskitytään teilaaman toisten ajatukset.

Poliittinen valtapeli onkin pahin yhteiskunnallisen kehityksen jarru. Siitä oiva esimerkki on jo toistakymmentä vuotta kestänyt sotevatulointi.

Minä ajattelen niin, ettei kaikki viisaus ole kerääntynyt yhteen puolueeseen. Olen poliittisesti sitoutumaton. Olen asialinjalla.

Minä nojaan elämäni kulloiseenkin parhaaseen tietoon. Pyrin menemään suoran tiedon lähteelle ohi välikäsien.

Pitää pitää mieli avoinna uudelle tiedolle, oppimiselle, koska kaikki tieto on kuitenkin toistaiseksi tietoa, koska mitään tieteenalaakaan ei ole lopetettu sillä perusteella, että lopullinen totuus olisi löytynyt.

Uuden keksiminen edellyttää vapaata ajattelua.

Markus E. Myllymäki

Vaasa

Kommentoi