Lukijoilta: Toimeentulosta on huolehdittava kriisiaikana

Kevään aikana on nähty useita uutisia, joissa kerrotaan eri maiden keinoista tukea kansalaisiaan taloudellisesti koronakriisin aiheuttaman talouskriisin keskellä. Taustalla on erityisesti työttömyyden räjähdysmäinen nousu.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa työttömyys nousi reilusta 4 prosentista lähes 15 prosenttiin yhden kuukauden aikana. Euroopassa mm. Espanjan työttömyysluku nousi maaliskuussa 9 ja huhtikuussa 8 prosenttiyksikköä.

Työttömyyden syyt ovat poikkeusolojen aiheuttamissa rajoituksissa sekä viruksen aiheuttamassa maailmantalouden epävarmuudessa, joka lykkää investointeja kaikkialla maailmassa.

USA:ssa kansalaisille jaetaan koronakriisin keskellä 1 200 dollarin ”elvytysseteleitä” jokaista alle 75 000 dollaria vuodessa tienaavaa aikuista kohti. Lasta kohden perheet saavat 500 dollaria. Ensimmäinen kierros seteleitä on laitettu amerikkalaisille maksuun ja toisesta erästä käydään parhaillaan neuvotteluja.

Espanjassa taas on kriisin torjumiseksi päätetty aikaistaa hallituksen jo aiemmin sopiman sosiaaliturvauudistuksen toteutusta. Uudistusta nimitetään Espanjassa perustuloksi, mutta tosiasiassa kysymys on Suomen työmarkkinatukea vastaavasta järjestelmästä.

Uuden järjestelmän myötä jokainen työttömäksi ilmoittautunut on oikeutettu vähintään 460 euron kuukausittaiseen tukeen. Säilyttääkseen oikeuden tukeen, on henkilön noudatettava osallistumissuunnitelmaa, joka tehdään viranomaisten kanssa. Näin ollen perustulosta puhuminen on harhaanjohtavaa, koska perustulo on määritelmällisesti ilman ehtoja kaikille kansalaisille maksettava universaali etuus.

Jotkut ovat kysyneet, miksi Suomi ei ota käyttöön Espanjan tai Amerikan kaltaisia järjestelmiä tukeakseen kansalaisiaan. Kuitenkin yritysten tukemiseen käytetään satoja miljoonia.

Yksinkertainen, ehkä joidenkin mielestä tylsäkin vastaus on, että Suomessa ei tarvita yhtä radikaaleja toimenpiteitä, koska meiltä löytyvät jo niin USA:n kuin Espanjankin uudistusten kaltaiset järjestelmät.

Jo valmiiksi kattava työttömyysturva, lapsilisät ja viimesijainen toimeentulotuki pitävät vaikeaan tilanteeseen joutuvista huolta, kun toimeentulovaikeudet koettelevat.

Toisaalta Suomen työmarkkinat joustavat monia muita maita paremmin.

Lomautusmahdollisuuden ansiosta on vältytty laajoilta irtisanomisilta. Lomautus on aina vakava paikka työntekijälle, mutta huomattavasti irtisanomista parempi vaihtoehto.

Suomenkin järjestelmässä on silti kehitettävää. Muutoksia on tehty myös pandemian aikana. Työttömyysturvasta on poistettu omavastuupäivät. Yksinyrittäjät otettiin työmarkkinatuen piiriin. Työttömyysetuuksien suojaosa nostettiin 500 euroon. Lapsiaan kotona hoitaville vanhemmille laadittiin kokonaan uusi väliaikainen epidemiatuki.

Kelan ja työttömyyskassojen byrokratiaa on karsittu minimiin, jotta työttömyysturvan hakemusten valtavaan määrään on voitu vastata kohtuullisessa ajassa. Lähikontaktien välttämiseksi Kela lisäsi henkilöstöä puhelinpalveluun, jonka kautta asioiden hoitaminen on ollut sujuvaa ja puheluiden vastausprosentti historiallisen korkea.

Kriisin jälkeen on mielenkiintoista arvioida nyt tehtyjen muutosten vaikutuksia mm. byrokratian karsimisen ja yrittäjien sosiaaliturvan osalta.

Ne tulevat olemaan hyödyllisiä tietoja laajempaa sosiaaliturvan yksinkertaistusta ja ihmislähtöisempää järjestelmää rakennettaessa.

Tämäkin työ on jo alkanut.

SDP:n kansanedustaja Vaasasta

Kommentoi