Lukijoilta: Toinen tukijalka kulttuurista

Seinäjoen yrittäjämyönteisyys tunnetaan ja tunnustetaan laajasti. Mutta voisiko toinen vankka tukijalkamme löytyä kulttuurista?

Teatteri, laaja elävän musiikin tarjonta sekä uusi, upea Kalevan navetta taidehalleineen luovat tätä tarjontaa jo nyt monia pienempiä toimijoita unohtamatta. Mutta kentälle mahtuu, ja yhä edelleen tuleekin mahdollistaa myös uusia, moniäänisiä avauksia. Hyvänä esimerkkinä viimevuosilta löytyy muun muassa lokakuinen valotaidetapahtuma Aalto Aesthetics.

Sen lisäksi, että taiteella on itseisarvo, on taiteilla lukuisia todettuja hyvinvointivaikutuksia.

Maaliskuun Lääkärilehdessä (9/2021) oli laaja artikkeli taiteen vaikutuksesta hyvinvointiin ja terveyteen. Tutkimusten mukaan taiteella on terveyttä edistäviä ja hoitavia vaikutuksia sekä positiivisia vaikutuksia koettuun ja fyysiseen terveyteen sekä mielenterveyteen. Näitä voidaan artikkelin mukaan selittää esimerkiksi aistien aktivoitumisella, sosiaalisella kanssakäymisellä ja fyysisellä aktiivisuudella.

Kulttuuritapahtumat rakentavatkin aitoa yhteisöllisyyttä ja sitouttavat osaltaan meitä elinympäristöömme. Parhaimmillaan siis melkoinen veto- ja pitovoimatekijä kunnalle!

Tarvitaan toki myös kulttuurin ammattitekijöitä. Myös he päätyvät helpommin paikkakunnille, jossa kulttuurille löytyvvät verkostot, tilat ja vastaanottavainen ilmapiiri.

Positiivinen pöhinä voi parhaimmillaan tarttua tekijästä toiseen ja saada aikaan positiivisen kierteen.

Sillä kulttuuria ei ole, jos ei sitä joku tee. Sillä vain tekemällä voi synnyttää alkuja, joista osa kantaa aina sinne valtakunnalliselle huomiotasolle asti synnyttäen kaivattua värähtelyä ja lopulta ihan konkreettista liikettä – ihmisiä euroineen. Sillä monipuolinen kulttuuritarjonta on rikkaus sekä kunnan asukkaille että vierailijoille.

Annukka Heinämäki (vas.)

kuntavaaliehdokas

Seinäjoki

Kommentoi