Lukijoilta: Toisen asteen maksuttomuus on varmistettava tällä hallituskaudella

Oppivelvollisuusiän laajentamisesta käydään kiivasta keskustelua. Hallituksen laajentamissuunnitelmat ovat saaneet niin koulutuksen asiantuntijaorganisaatioilta kuin yksityisiltä henkilöiltä kovaa kritiikkiä aiheesta tehdyssä verkkokyselyssä. Erityisesti lukio- ja ammatillisten opintojen maksuttomuuteen liittyvät kysymykset askarruttavat kyselyyn vastanneita.

Pelastakaa Lasten vuonna 2017 käynnistämä aloite maksuttoman toisen asteen puolesta saavutti laajaa kannatusta. Asiasta laadittu kansalaisaloite keräsi yli 53 000 allekirjoitusta, mikä kertoo kansalaisten pitävän asiaa tärkeänä. Kansalaisaloitteen allekirjoittaneiden joukossa on paljon nuoria ja heidän perheenjäseniään.

Nyt kaavailtu tapa toteuttaa maksuttomuus osana oppivelvollisuusiän nostoa on monin tavoin haastava ja herättänyt myös vastustusta. On esimerkiksi kritisoitu sitä, että toimet ulotetaan koskettamaan koko ikäluokkaa sen sijaan, että keskityttäisiin erityisesti niihin oppilaisiin, jotka ovat vaarassa jäädä ilman toisen asteen tutkintoa.

Yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta toisen asteen maksuttomuus on edelleen tärkeä ja ajankohtainen tavoite, johon myös perustuslaki meitä velvoittaa.

Vähävaraisten perheiden lapsille maksuttomuus antaa mahdollisuuden opiskella ilman pelkoa siitä, riittävätkö rahat kirjoihin ja muihin tarvikkeisiin.

Myös työllisyystavoitteiden kannalta on tärkeää, että jokainen nuori saa toisen asteen tutkinnon, pääsee työelämään ja itsenäisen elämän alkuun. Ilman tutkintoa työllistymismahdollisuudet ovat hyvin kapeat.

Käytännön kokemuksesta tiedämme, että vähävaraisissa perheissä opintojen maksullisuus aiheuttaa stressiä ja huolta. Kun puhutaan toisen asteen opintojen kustannuksista, on kysymys useiden satojen eurojen kertahankinnoista. Tutkimukset osoittavat, että taloudellisten huolten aiheuttama stressi voi heijastua vanhemmuuteen ja perheen sisäiseen ilmapiiriin. Vaikutukset voivat ulottua paljon laajemmalle kuin ”pelkkään” rahan puutteeseen.

Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset tukevat alueidensa vähävaraisten perheiden nuoria toisen asteen opintojen kustannuksissa. Yhdistysten kautta välittyy huolestuttavaa tietoa perheiden vaikeista tilanteista.

Taloudellisiin vaikeuksiin liittyy monesti myös muita perhettä koettelevia asioita, kuten työttömyyttä, matalapalkkaisuutta ja sairautta. Jos vanhemman tai nuoren voimavarat ovat heikot, voi avun hakeminen esimerkiksi oppimateriaalien hankintaan osoittautua liian työlääksi. Tästä kärsii koko perhe, mutta erityisesti nuori, jonka opinnot vaikeutuvat ja pahimmassa tapauksessa keskeytyvät.

Köyhien lapsiperheiden määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina. Yksi merkittävä keino lapsiperheköyhyyden torjunnassa on aidosti maksuton toinen aste kaikille.

Päättäjien tuleekin nyt tällä hallituskaudella varmistaa maksuttomuuden toteutuminen – samalla huolehtien, ettei toisen asteen uudistusprosessissa unohdeta koulujen riittäviä resursseja tukea erilaisten oppijoiden tarpeita.

Aino Sarkia

asiantuntija, Eväitä elämälle- ohjelma ja lapsiperheköyhyys

Pelastakaa Lapset ry

Tiina-Maria Levamo

erityisasiantuntija, lapsen oikeudet ja vaikuttamistyö

Pelastakaa Lapset ry

Kommentoi