Lukijoilta: Tontin varaus herättää tunteita

Demokraattisessa yhteiskunnassa kunnallisten päätösten täytyy perustua faktatietoihin. Me poliitikot saamme nämä tiedot hallinnon virkamiehiltä, mukaan lukien juristit, perusteellisissa esityksissä. Poliittinen ideologia voi värittää päätöksiä. Päätökset eivät kuitenkaan saa perustua löysiin mielipiteisiin ja tunteisiin vaan tietoon.

Nykyään on helppo saattaa asioita huonoon valoon levittämällä huhuja ja vedota perättömiin tietoihin, jotka eivät salli lähempää tarkastelua.

Nyt lastensuojeluyksikkö herättää tunteita. Rajalahdentie 20:ssä Västervikissä on varattu tontti Familar Oy:lle, joka tällä hetkellä ylläpitää lastensuojeluyksikköä Saukkorannassa, Sundomissa. Rakennukset ja sijoitus eivät täytä tämän päivän vaatimuksia. Lastensuojeluyksiköitä tarvitaan. Lapsilla ja nuorilla on oikeus saada sitä apua mitä he tarvitsevat. Tarve on lisääntynyt erityisesti nyt pandemian aikana.

RKP puolustaa kaikkien tasavertaisuutta. Lasten ja nuorten edellytykset voivat olla erilaisia, mutta kaikkia on kohdeltava tasavertaisesti. Lapsista on huolehdittava ja annettava heille edellytykset hallita elämäntilanteensa. Päämääränä on, että lapset ja nuoret, jotka ovat sijoitettuina lastensuojeluyksikössä, palaavat kotiin niin pian kuin mahdollista.

On tärkeää, että lastensuojeluyksikkö on sellaisessa paikassa, että he jotka asuvat siellä, voivat kulkea paikkakunnan kouluissa, osallistua vapaa-ajan toimintaan ja seurustella kavereitten kanssa. Heillä on saman ikäistensä lasten kanssa oikeus elää yhteiskunnassa ammattitaitoisten aikuisten tuella.

Vaasassa on ennestään esimerkkejä, miten on suhtauduttu eritystarpeiden tarvitsevien ihmisten kotien sijoittamisesta. Tuoreimmat esimerkit ovat Jansson-koti, itsenäisen asumisen yksikkö sosiaalipsykiatrian asiakkaille, sekä Aalto-koti vaikeasti päihdeongelmaisille henkilöille. Molemmat yksiköt ovat tänään kaupunkiympäristössä, missä ihmiset liikkuvat. Ihan turvallisesti.

Kyseisen tontin varaus on käsitelty perusteellisesti neljä kertaa kaupunginhallituksessa. Naapuruston asukkaille on järjestetty keskustelutilaisuus, jotta kaikki mielipiteet voitaisiin nostaa pöydälle.

Kaupunginhallitus käsitteli 1. helmikuuta joukolta alueen asukkailta tullutta oikaisuvaatimusta. Esitys oli hylkäämisen puolesta. Kaupunginhallitus äänesti hylkäämisen puolesta äänin 9–2. Hävinnyt osapuoli, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto, yrittää nyt vedota ihmisten tunteisiin ja heikkoihin tietoihin.

Kaupunginhallituksella on ollut käsiteltävänä neljä eri kirjelmää ja vastausta niihin. Oikaisuvaatimuksen kuuteen eri perusteeseen kaupungin virkamiehet ovat vastanneet kohta kohdalta. Lisäksi kaupunki on antanut asukkaille mahdollisuuden asettaa kysymyksiä, joihin kaikkiin virkamiehet ovat vastanneet. Koko päätösprosessi on katsottavissa pöytäkirjoissa kaupungin kotisivuilla.

Ennen päätöstä vielä yksi nimilista kerättiin alueella. Myös tämä lista tavoitti kaupunginhallituksen ennen kokousta.

Asia ei siis ole huonosti pohjustettu. Olemme sitä mieltä, että kaikki ehdot tehdä demokraattinen päätös asiassa on täytetty.

Tiedonkulku kaikkien osapuolten välillä olisi pitänyt mahdollistaa vuoropuhelun ilman kiihkeitä tunteita.

Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä

Vaasa

Kommentoi