Lukijoilta: Tosiasioita fosforikuormituksesta

Suomen maataloutta ja erityisesti kotieläintuotantoa on pidetty vesistöjen suurimpana kuormittajana. Yle uutisoi tällä viikolla Luonnonvarakeskuksen (Luken) uusista tutkimuksista, joiden mukaan maatalouden kuormitus on kuitenkin suuresti yliarvioitu.

Uusien tulosten perusteena on Luken huuhtoumakenttien nurmiviljelyn aineisto kolmelta paikkakunnalta kahdenkymmenviiden vuoden ajalta (1992–2017). Näiden tutkimusten perusteella nurmipeitteisiltä pelloilta huuhtoutuu fosforia 0,43 kiloa hehtaarilta.

Tähän saakka maatalous on tuomittu yli 30 vuotta vanhojen 1,1 kilon ominaiskuormituslukujen perusteella, jotka aikoinaan saatiin eteläisen Suomen pienillä savisilla valuma-alueilla tehdyissä tutkimuksissa.

Virheellisiä ja suuria ominaiskuormituslukuja on sovellettu koko maassa eikä niitä ole korjattu tutkimustietojen puuttuessa, vaikka maataloudessa esimerkiksi fosforin käyttömäärät on pudotettu yli 30 kilosta/ha alle 15 kiloon/ha.

Erityisesti Itämeren leväkukinnoista uutisoitaessa tulisi vihdoinkin tunnustaa tosiasiat. Tähän saakka käytettyjen laskennallisten lukujen perusteella Suomen koko osuus Itämeren fosforikuormituksesta on noin 10 %. Siitä maatalouden osuus on vahvasti yliarvioitu.

Entä mikä osuus oikeasti on mm. Venäjän ja Puolan tuntemattomilla kuormituslähteillä? Entä kaupunkien viherrakentamiseen käytetyillä jätevesikomposteilla tai jätevesilaitoksissa usein tapahtuvilla ”ylivuodoilla”? Näistä kaivataan lisää tietoa.

Onneksi tutkijat ovat sentään saaneet vähitellen luvan tutkia myös Itämeren sisäisen kuormituksen ja suolapulssien vaikutuksia.

Viljelijät ovatkin olleet jo pitkään sitä mieltä, että fosforikuormituksessa on haukuttu väärää puuta, kun mittavatkaan käytännön toimet maatiloilla eivät ole vaikuttaneet teoreettisiin laskelmiin. Todellisuudessa Suomessa on tehty paljon töitä vesien tilan parantamiseksi ja viljelijät ovat olleet koko ajan vesienhoitotyön etulinjassa.

Yrjö Ojaniemi

toiminnanjohtaja

MTK-EP

Kommentoi