Lukijoilta: Tukea turkistarhaajille

Hallitus on laatinut ja aloittanut laajoja tukiohjelmia koronan vuoksi kärsineille yrittäjille ja yrityksille. Esimerkkejä näistä ovat työttömyyskorvaus yrittäjille, lomautusjoustot työntekijöille, investointiraha kehityshankkeisiin, ely-keskuksilta valmiiksi maksettu konsultointiapu markkinointiin ja liiketoimintasuunnitelman päivittämiseen sekä suora tuki kiinteisiin kuluihin, mikäli sekä yrityksen että toimialan liikevaihto romahtanut.

Monien näiden tukien ehtojen täyttäminen voi kuitenkin ymmärrettävästi olla henkitoreissaan jo useamman vuoden painiskelleella toimialalla toimiville yrittäjille haastavaa. Kriteerit ovat kuitenkin samat kaikille aloille, joiden toimintaa lainsäätäjä ei keskeyttänyt suoraan valmius- tai tartuntalain nojalla. Ne on laadittu sillä ajatuksella, että ei kannettu vesi kaivossa pysy, eikä turkistarhauksen suhteen ole tarpeen poiketa tästä: sen erityiskohtelulle ei ole perusteita sen paremmin eettisesti, taloudellisesti kuin huoltovarmuudenkaan kannalta.

Hallitus on linjannut, että menneisyyden sijaan on aika panostaa tulevaan: kansakunnan osaamistason nostaminen laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen tarjontaa lisäämällä ja opiskelumahdollisuuksia yksilötasolla joustavoittamalla on yksi sen keskeisimpiä tavoitteita.

Turkistarhaus alkaa olla elinkeinona tiensä päässä. Hiipuvan toimialan yrittäjien ja työvoiman räätälöidyn uudelleenkoulutuksen käynnistäminen esimerkiksi tuotantosuunnan tai alan vaihtamiseksi olisi sen valossa varsin luonteva ratkaisu.

Immanuel Grönlund

Seinäjoen vasemmiston puheenjohtaja

Seinäjoki

Kommentoi