Lukijoilta: Tuleeko museosta alisteinen ravintolatoiminnalle?

Vaasan kaupunki haki kuulutuksellaan 15.12.2020 poikkeamista rakennusoikeudesta Sisäsataman kiinteistölle. ”Kyseessä on Modernin taiteen museota palvelevan Kuntsin kahvilan terassin erillinen vessa, varasto ja jätehuoltorakennus”. Liitteissä olivat nähtävissä rakennuspiirustukset. Muistutus asiassa on jätettävä 11.1.2021 mennessä.

Hyvä, että kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa, vaikka kuulutus on harhaanjohtava. Kuntsin kahvilaa ei ole ollut vuoteen ja terassi ei palvele museota.

Keskustelu Sisäsataman terassin ja Kuntsin modernin taiteen museon ympärillä on ollut vilkasta. Terassin puolustajien argumentointi on keskittynyt yrittäjyyden puolustamiseen ja terassi on käsittämättömästä syystä kytketty Vaasa Festivaaliin. Terassin vastustajien argumentointi keskittyi ensivaiheessa terassin visuaaliseen ilmeeseen, mutta suuntautui enenevässä määrin kaupungin päätöksentekokoneistoon.

Viimein on rohjettu ottaa esiin myös poliittisen valta-aseman, kunnallisen demokratian ja avoimuuden välinen ristiriita.

Kaupungin virkamiehet ovat parhaansa mukaan miettineet sekä museon että kaupunkiympäristön parasta.

Ensimmäisen sopimuksen kahvilan operoinnista alkuvuodesta 2018 tehnyt museotoimenjohtaja teki huolellisen ja yksityiskohtaisen sopimuksen yrittäjän kanssa. Hän tarkasteli sopimusta museon näkökulmasta.

Noin puolen vuoden kuluttua vt. museotoimenjohtaja hyväksyi sopimusliitteen, joka mahdollisti 180 neliön terassitoiminnan, ehtona, ettei siitä koidu lisäkustannuksia kaupungille tai museolle. Sopimustekstiä ei muutettu.

Sopimusliitteen kanssa samana päivätä tonttipäällikkö allekirjoitti maanvuokrasopimuksen kymmeneksi vuodeksi 395 neliöstä terassia ja WC-tiloja varten. Ehtona oli, että vuokraaja samanaikaisesti vuokraa/operoi museon kahvilatiloja. Tähän saakka virkamiehet ovat ajaneet yhteistä etua.

Hämäräksi jää, miten alun perin sovittu terassin koko tuplaantui reilusti? Kuka sopi ja mitkä olivat ehdot? Kesällä 2018 yrittäjä sai kahdeksi vuodeksi tilapäisen rakennusluvan, jonka ehtona on, että sinä aikana on haettava poikkeamista, mikäli terassi ja WC-rakennukset halutaan pysyviksi.

Virkamiehet museotoimenjohtaja Greenistä alkaen ovat pyrkineet huolehtimaan sekä museon että kaupungin intresseistä. Miksi sopimuksen toiselta osapuolelta ei ole vaadittu sopimusehtojen noudattamista? Kahvilan operointi ei toiminut alkuunkaan.

Parin vuoden yrittämisen jälkeen nykyinen museotoimenjohtaja Bonelius teki uuden sopimuksen, joka koskee ainoastaan museon keittiön ja pienen varastotilan vuokraamista.

Maanvuokrasopimuksen ehtona ollut kahvilan vuokra/operointi ei ole toteutunut. Tilapäisen rakennusluvan ehtona ollut poikkeamisluvan hakeminen lankeaa nyt kaupungin vastuulle viime tipassa. Kaupungille on tulossa sekä investointi- että käyttökustannuksia.

Kaupungin virkamiehillä on ollut hyvät aikomukset, mutta seuranta on ontunut. Kun sopimusten toinen osapuoli ei ole noudattanut sopimusten ehtoja, niin miksi sopimuksia ei ole sanottu irti? Onko näissä solmukohdissa sovittu jotain suullisesti? Silloin on vaarana, että toteutuu poliittisen valta-aseman ja avoimen demokratian välinen ristiriita, joihin alueen lehtien pääkirjoitukset viittasivat.

Ennakoin, että seuraavaksi nykyinen terassiyrittäjä saa kahvila Simon uudelleen hoitoonsa. Kahvilasta tulee ravintola, joka on auki vielä museon sulkemisen jälkeen. Kahvilaan olisi hyvä päästä terassilta, eli ovi auki. Pian tarvitaan myös lisää WC-tilaa museon sisälle. Keittiökin käy pieneksi, koska se on rakennettu palvelemaan 40 asiakasta. Terassilla on jo nyt 349 asiakaspaikkaa. Mitähän terveystarkastaja tästä ajattelee?

Museotoimenjohtaja Bonelius on julkisesti tuonut esiin Kuntsin modernin taiteen museon ja Sisäsataman terassin yhteensovittamisen ongelmat. Toivon, että hän tulosalueensa johtajana ja oman alansa asiantuntijana ensi tilassa esittää kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle museon keittiön ja varastotilan irtisanomisen. Jos hän ei voi sopimusta irtisanoa, niin kysyn kuka, tai mikä estää?

Vaarana on, että museo on alisteinen Sisäsataman ravintolatoiminnalle.

Sinikka Terenius-Heikkilä

Vaasa

Kommentoi