Lukijoilta: Tulevaisuuden kunta on ilmastoviisas jo tänään

Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista ja päätöksistä. Marttaliitto haastaa valtuustoihin ja lautakuntiin valitut päättäjät tekemään ympäristön kannalta kestävää ja pitkäjänteistä kuntapolitiikkaa. Kunnassa päätetään meidän jokaisen arkea kaikkein lähimpinä olevista asioista: hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta.

Kunnissa ratkaistaan monta asiaa, jotka parhaimmillaan hillitsevät ilmastonmuutosta sekä auttavat varautumaan muutokseen. Kunnat mahdollistavat – tai estävät – kestävän kehityksen ja kestävän elämäntavan toteutumisen alueellaan.

Me martat haluamme, että kunnat asettavat itselleen konkreettiset ilmastotavoitteet ja suunnittelevat päästöjen vähentämisen toimenpiteet siten, että ne ovat linjassa valtion tasolla vuodelle 2035 asetetun hiilineutraaliustavoitteen kanssa. Pian vuoden 2035 jälkeen on pyrittävä hiilinegatiivisuuteen.

Ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteet on linjattava kuntastrategiassa, ja tavoitteiden toteutumista on seurattava säännöllisesti. Kuntien tulee laatia hiilibudjetti tavoitteiden saavuttamisen ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi. Kuntien rahavirrat, mukaan lukien sijoitukset, on irrotettava kestämättömistä kohteista kuten fossiilisista polttoaineista.

Haluamme asua kunnissa, jotka huomioivat ilmastotavoitteiden toteuttamisessa luonnon monimuotoisuuden sekä vaikutukset lapsiin, nuoriin ja heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Haluamme, että kunnat edistävät myös varautumista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin terveysriskeihin. Monet konkreettiset ilmastoteot ovat hyödyksi myös terveydelle. Esimerkiksi pyöräilyn ja kävelyn lisääminen paitsi vähentää ilmastopäästöjä, myös edistää hyvinvointia.

Oma kunta on vaikuttamisen arvoinen.

Marianne Heikkilä

pääsihteeri

Salka Orivuori

kehittämispäällikkö

Marttaliitto

Kommentoi