Lukijoilta: Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat teatteriopetuksen ytimessä

Kestävää hyvinvointia rakennetaan siten, että kaikki pysyvät yhteiskunnassa mukana. Eivät yksin ne, joilla menee hyvin ja jotka ovat saaneet hyvät eväät elämään.

Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt hälyttävästi, kuten olemme saaneet tiedotusvälineistä lukea. Monet toimijat ovat ilmaisseet huolensa ilmiöstä ja ehdottavat ratkaisuksi tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista lapsille ja nuorille. Teatteri- ja draamaopetus opettaa kokemuksellisesti näitä taitoja.

Teatteri ja draama oppiaineena on aina yhdessä tekemistä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Toiminnallisessa opetuksessa lapsi ja nuori tulee näkyväksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Se antaa mahdollisuuden tutustua kokonaisvaltaisesti itseen ja toisiin.

Roolityöskentely, esitysten tekeminen ja katsominen lisäävät ymmärrystä erilaisen inhimillisen käytöksen syistä ja seurauksista. Vaikeidenkin asioiden tarinallistaminen ja näkyväksi tekeminen kehittävät kykyä tunnistaa tunteita ja sanallistaa niitä. Teatterin ja draaman opetus auttaa hyväksymään ja arvostamaan erilaisuutta.

Lapsen ja nuoren empatiakyky, myötätunto ja omanarvontunto kehittyvät teatterin ja draaman opetuksessa. Ryhmämuotoiset vuorovaikutustilanteet tukevat sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia turvallisessa oppimisympäristössä.

Teatteri- ja draamaopettajat sekä teatteri-ilmaisun ohjaajat ovat paitsi taiteenalansa myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä ryhmäilmiöiden asiantuntijoita.

Suomessa on valmiudet aloittaa teatterin ja draaman opetus peruskoulussa. Tämä oppiaine pitää sisällään tunne- ja vuorovaikutustaidot. Kannatamme tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista lapsille ja nuorille osana teatteri- ja draamaopetusta.

Terhi Perälä

puheenjohtaja

Suomen Esittävien Taiteiden Oppilaitosten liitto ETOL ry

Susanna Metsälä

puheenjohtaja

Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto FIDEA ry

Riku Saastamoinen

teatteritaiteen yliopistonlehtori

teatteriopettajan MA-ohjelman johtaja

Taideyliopiston teatterikorkeakoulu

Jarmo Lintunen

Mika Terävä

Tuija Leena Viirret

draamakasvatuksen yliopistonopettajat

Jyväskylän yliopisto

Eero Linjama

esittävien taiteiden koulutus- ja tutkimuspäällikkö

Turun AMK:n Taideakatemia

Kommentoi