Lukijoilta: Tunteet vs. järki Kauhavalla

Kauhavan kaupunki haaveilee hallinnon keskittämistä Yrittäjäopistolle vaikka rakennuksen kuntoraportit edellyttävät jopa liki 10 miljoonan euron remonttia. Ohjaavatko tunteet liikaa päätöksentekoa vielä 10 vuotta kuntaliitoksen jälkeen?

Yrittäjäopistolle suunniteltu hallinnon keskittäminen odottaa virallisia kustannusarvioita ja vertailuja useista pyynnöistä huolimatta. Koska emme jaksaneet niitä odottaa emmekä usko niitä koskaan näkevämme, päätimme tutkia ja selvittää asioita itse, maalaisjärjellä ja perustason matematiikalla, koska asiat ovat lopulta hyvinkin suoraviivaisia ja yksinkertaisia.

28.6.2021 hallituksen pöytäkirjan 153. pykälän perusteella hallinto-osasto tarvitsee terveet tilat noin 40 henkilölle ja näin ollen noin 22 toimistohuonetta.

Koska olemme varsin usein asioineet Ylihärmän teknisessä toimistossa, joka toimii Ylihärmän vanhan kunnantalon tiloissa, pystymme karkeasti arvioimaan tilatarpeet. Näkemystemme mukaan koko kunnan hallinto tuskin mahtuu edes muutostöiden jälkeen Ylihärmän palvelutoimiston tiloihin.

Karkean arviomme mukaan lisätilaa tarvittaisiin suunnilleen 10 toimistohenkilön tarpeisiin +-2 henkilöä. Nykyisen Kauhavan synnystä on yli kymmenen vuotta. Olemmeko nyt yhtä kaupunkia?

Kävimme yrittäjäopistolle tehtävien arkkitehtien suunnittelemien muutostyösuunnitelmien kuvien pohjalta läpi, että tarve olisi noin 20–25 neliötä/henkilö lisätilaa sisältäen käytävät jne. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 250–300 neliön lisätilatarvetta. Aikaisempien moduulihankintojen perusteella voidaan olettaa, että moduulin vuokra olisi noin 20€/m2/kk. Käytännössä tämä tekisi 72 000 euroa vuodessa. Omaan taseeseen rakennettaessa kustannus olisi suunnilleen 500 000–600 000 euroa.

Nyt ensimmäisessä, Yrittäjäopiston lasisiiven (ainoastaan) muutostyöt sisältävässä osiossa kustannukset ovat noin 450 000 euroa. Tietenkään summa ei sisällä kaikkea, esimerkiksi purkamisia tai piha-alueita (porttikongi ja suihkulähde ym.).

Sen jälkeen kuvioon astuvat öljyvahingosta aiheutuvat kustannukset ja kuntoarvioihin perustuvat muut pakolliset kulut. Suunnitelmavuosille on varattu ainakin 2,5 miljoonaa euroa lisää.

Öljyvahinko tekee koko asiasta hyvin haasteellisen, kuten Tapani Kauppi toi esiin omassa aloitteessaan. Koko yrkkärin rakennus on rakennettu vaiheittain ja tukeutuu kantavilta osin toisiinsa. Öljyvahingon laajuutta kukaan ei todellisuudessa vielä tiedä, eikä koko öljyvahingon puhdistamissuunnitelma ole valmis. Ely-keskus aikanaan joko hyväksyy tai hylkää puhdistussuunnitelman. Ely-keskus on saanut ilmoituksen marras–joulukuussa 2020 eikä asialle ole vielä tapahtunut mitään.

Lyhyttä matematiikkaa. Uudislaajennus Ylihärmään maksaa suunnilleen saman kuin lasisiiven muutostyöt. Yrittäjäopiston ylläpitokulut ovat noin 220 000 euroa vuodessa. 28.6.2021 pöytäkirjan mukaan muussa yrittäjäopiston tiloissa toimivien vuokralaisten (mm. Hela-ravintola, Y-Kino, SYO, Vuokra-asunnot) tilojen mahdollisesta peruskorjauksesta päätetään myöhemmin. Käytännössä, mikäli peruskorjaukseen lähdetään, tarkoittaa että kustannukset vuosien varrella nousevat A-insinöörien arvion mukaan lähelle 10 miljoonaa euroa.

Ylihärmään voitaisiin keskittää kaikki hallinto varsin pienin kustannuksin. Keskittämisestä saatava etu olisi merkittävä, koska kiinteistömassaa voitaisiin vähentää ja näin ollen myös käyttötalouden kuluja, puhumattakaan synergiaeduista, joita koko hallinnon oleminen saman katon alla antaa.

Nyt peräänkuulutamme virkavastuuta sekä ylimmältä kaupungin johdolta, että koko kaupungin hallitukselta.

Kaupunginhallituksen yksi kuntalain määräämä tehtävä on huolehtia kunnan edusta ja myös riskienhallinnasta. Tällaisella erittäin riskialttiilla hankkeella todennäköisesti tuhlataan vain veroeuroja tietoisina siitä, että öljyvahinkoa voi seurata koko rakennuksen purkaminen.

Emme tule hyväksymään tietoista vähenevien verotulojen tuhlausta. Pitää muistaa sote/maakuntauudistus joka laskee veroprosenttia arvioiden mukaan noin 12 prosenttiyksikköä nykyisestä. Veropohjaan on tulossa iso muutos!!

Markku Lumio, jos voit perustella Yrittäjäopiston saneerauksen ylimpänä johtavana viranhaltijana, tee se hyvä mies nyt. Sinulla ja hallituksella on virkavastuu.

Esa Puronvarsi (ps.)

valtuutettu

valtuuston 2.vpj

Petri Hietamäki (kok.)

valtuutettu

kaupunginhallituksen jäsen

Lasse Ruotsala (kd.)

valtuutettu

Kauhava

Kommentoi