Lukijoilta: Turkisalalla uudistumisen pakko

SDP otti puoluekokouksessaan linjaukseksi ajaa turkistarhauselinkeinon kieltämistä.

Elinkeinon kieltäminen sinällään vaikuttaa oikeusvaltiossa hankalalta toteuttaa, mutta linjaus edustaa maailman trendiä eläinoikeuksien paremmasta huomioimisesta, ja luonnollisten käyttäytymistarpeiden mahdollistamisesta.

Eläintuotannossa olemme nähneet viimeisen 20 vuoden aikana monenlaisia muutoksia tuotantoeläinten oloissa. Esimerkiksi lehmät ovat siirtyneet parsinavetoista pihattoihin ulkoilumahdollisuuksilla. Lihakarja laiduntaa ympärivuotisesti, ja häkkikanalat ovat myös katoamassa.

Mitä turkistarhauksessa on tehty eläinten elinolojen luonnollistamiseksi?

Turkisalan häkkitarhaus on menettänyt yleisen hyväksynnän, ja alaa odottaa joko täyskäännös radikaalein toimenpiteineen ulkotarhoilla ja kaivuumahdollisuuksilla, tai tarhauskielto. Nykyisillä menetelmillä on jääty eettisessä kehityksessä 20 vuotta jälkeen.

Aino-Maria Hakala

Maalahti

Kommentoi