Lukijoilta: Turpeenpoltto lopetettava ja metsähakkuita vähennettävä

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) on julkaissut raporttinsa. Lihansyöntiä pitää vähentää, kasveja pitää viljellä monipuolisemmin, suot ja turvesuot täytyy suojella, metsiä pitää istuttaa lisää ja bioenergian käyttöä täytyy rajoittaa globaalisti, jos ilmastonmuutoksen vaikutukset halutaan pitää siedettävinä. Tiede on puhunut, pulinat pois.

SDP:n puheenjohtajan, pääministeri Antti Rinteen hallitus haluaa Suomen näyttävän ”tietä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa.” Perussuomalaiset ei yhtynyt vuoden 2018 joulukuussa kahdeksan eduskuntapuolueen tekemään päätökseen ilmastotavoitteista. Puolue pitää ilmastonmuutosta ”ilmastovouhotuksena.”

Keskustan varapuheenjohtaja, puheenjohtajaksi pyrkivä elinkeinoministeri Katri Kulmuni kummastelee sellutehtaiden vastustajia ja on sitä mieltä, että ”kyllä Suomessa puuta riittää.” (SS 2.8.) Kulmuni myös katsoo, että turpeen käyttö on Suomessa perusteltua nykytekniikan ja kylmien pohjoisten olojen vuoksi. (MT 18.6.) Jos turvetuotanto jatkuu ja metsähakkuita lisätään, hiilinielu pienenee ja päästöt kasvavat.

Turvetuotantoa perustellaan sen energian kotimaisuudella ja työllisyysvaikutuksilla. Turvetuotannon työllisyysvaikutus on noin 2 400 henkilötyövuotta. Valtiovarainministeriön mukaan sen verotuki on tänä vuonna 189 miljoonaa euroa. Turvetuotannossa yhden työpaikan hinta on lähes 80 000 euroa. (HS 7.8.)

Turvetuotannon päästöt ovat suunnilleen kivihiilen luokkaa. Vuonna 2017 turpeen poltosta ja turvetuotantoalueilta tuli päästöjä yhteensä 7,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Määrä oli runsaat 13 prosenttia kaikista Suomen kasvihuonekaasujen päästöistä kyseinä vuonna. Turpeen päästöjen osuus oli suurempi kuin esimerkiksi suomalaisten henkilöautojen päästöjen yhteensä. (HS 8.8.) Kun hinnan lisäksi otetaan huomioon sen päästöt, turvetuotannossa ei ole mitään järkeä.

Vastuuta ilmastonmuutoksen hillinnästä ei voi sälyttää yksityisille ihmisille. Poliitikkojen on tehtävä, mitä poliitikoille kuuluu.

Taito Taskinen

Kuopio

Kommentoi