Lukijoilta: Turvaako STUK teollisuutta vai kansaa?

Voisi odottaa, että Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävä olisi turvata kansan terveyttä. Nyt STUK:in ehdottamasta ionisoimattoman säteilyn asetuksesta kuitenkin näemme, että STUK ei välitä ihmisten ja lasten terveydestä ja turvasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) lääkintäneuvos tukee myös STUK:in ehdotuksia, jotka mahdollistavat jopa 20 kertaa vahvemman, tietylle alueelle kohdistetun radiotaajuisen säteilyn tasot.

Uudet 5G-lähettimet olisivat noin 100–200 metrin välein kaikissa kaupungeissa esimerkiksi valopylväissä ja sairaaloissa. Sensoreita olisi jääkaapeissa ja uuneissa.

Erityisesti huolestuttava on ominaisuus, joka kohdistaa tukiaseman säteilyn tiettyä vastaanotinta kohden (kännykkä, tabletti ym.).

Säteily lisääntyy merkittävästi ympäristössämme.

STUK usein väittää: ”Mikäli säteily on raja-arvojemme alla se ei ole vaarallista!”. Tuhannet tutkimukset ovat vuosikausia osoittaneet, että nykyiset raja-arvomme sallivat ympäristössämme säteilytason, josta jo 1/10 000 osa on haitallista kasveille, eläimille ja ihmisille.

Miksi STUK ja STM seuraavat vain yksityistä ICNIRP-säätiötä Saksassa. Heitä muistutimme tästä jo säteilylain valmisteluprosessissa!

ICNIRPin 13 jäsenet tukevat teollisuutta, eivätkä ihmisten terveyttä. Lähetimme STUK:ille ja STM:lle professori Martin Pallin ICNIRP-säätiön valheita todistavan kirjelmän (https://tinyurl.se/pall).

Kuitenkin STUK, STM/lääkintäneuvoksen tuella, ehdottaa, että jo nyt paljon liian korkeita raja-arvoja nostettaisiin vielä entuudestaan. Rajatulla 1 cm2 alueelle kännykän ja maston suunnatut, laser-tapaiset 5G-säteet voisivat kohdistaa esimerkiksi lasten silmiin, päähän, ihoon (ihmisen suurin elin) sekä sukupuolielimiin 200 W/m2. Pall kertoo että tämä voi aiheuttaa harmaakaihia, ihosairauksia, sperman kuolemista ja syöpää, sillä on osoitettu, että silmät, iho, aivot ja kivekset ovat kaikista säteilyherkimmät.

WHO:n IARC luokitteli radiotaajuisen säteilyn 2011 luokkaan ’mahdollisesti syöpää aiheuttava’, ryhmä 2B. Tämän jälkeen on ilmestynyt riittävä näyttö siitä, että tätä luokitusta tulisi nostaa korkeimpaan riskiluokkaan Ryhmä 1, esimerkiksi: epidemiologinen näyttö on vahvistunut (Coureau et al 2014; Interphone Study 2010; Hardell & Carlberg 2010 ym.), maailman suurimmat eläinkokeet osoittavat ”selvää näyttöä syövästä” (National Toxicology Program 2018; Ramazzini Instituutti.), myös solututkimusten osalta on saatu riittävä lisänäyttö (Tillmann 2010; Lerchl 2015; Yakymenko 2016; Pall 2013 ym.).

Tämä siis vain vahvistaa sen, että radiotaajuisen säteilyn syöpäriski tulisi Samoin Bradford-Hillin kausaalisuuskriteerit täyttyvät jo radiotaajuisen säteilyn aiheuttaman syövän osalta (Carlberg & Hardell, 2017).

200 tutkijaa allekirjoitti juuri 5G-vetoomuksen erityisesti lapsille haitallisen teknologian kieltämiseksi. He kritisoivat ankarasti ICNIRP-järjestön toimintaa.

STUK:in ja lääkintäneuvoksen toiminta on vastoin kolmea lakia, joista lainaus: Perustuslaki (20 §): ”pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön”. Säteilylain (1§) ”tarkoituksena on estää ja rajoittaa säteilystä aiheutuvia terveydellisiä ja muita haittavaikutuksia”.

Työturvallisuuslaki koskee myös koululaisia: ”altistuminen … terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville … säteilylle … on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei ... aiheudu haittaa tai vaaraa … turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle.” (39§).

Pyydämme, että STUK:n pääjohtaja pikaisesti korjaa STUK:n lausuntoa, informoi ministereitä, lääkintäneuvosta ja Säteilyturvakeskuksen virkamiehiä virheistä säteilylaissa, asetuksissa ja välttää jatkossa jäävejä asiantuntijoita. Suomen kansan terveyttä ja lisääntymiskykyä ei saa laiminlyödä lakeja rikkoen.

Rainer Nyberg

professori

Mikko Ahonen

FT, tutkija

Osmo Hänninen

professori

Pirjo Kurki

varatuomari

Kommentoi