Lukijoilta: Turve polttoaineena

Suomen on tarkoitus korvata fossiiliset tuontienergiat omilla ja uusiutuvilla energioilla. Vaikeaksi muutoksen tekee se, että samalla pitäisi päästä hiilineutraaliin yhteiskuntaan niin, että hiilidioksidia syntyy vain sen verran, mitä kasvit tarvitsevat yhteyttämiseen.

Turve on hyvä polttoaineen omavaraisuutta ajatellen, mutta se on huono polttoaine ilmaston lämpenemisen rajoittamisen näkökulmasta. Sen poltosta vapautuu hiilidioksidia enemmän megajoulea kohden kuin kivihiiltä poltettaessa.

Suomen turpeenpoltolla on häviävän pieni merkitys maapallon ilmastonmuutokselle, mutta maapallon turvemaista vain pieni osa on Suomessa ja turvemaita on 180 maassa. Tuskin vain Suomelle annettaisiin erivapautta polttaa turvetta. Turpeen keskimääräinen kerrostumisnopeus on Suomessa vain 0,38 mm vuodessa.

Terveyden kannalta on tärkeää, että millaista kaasu- ja hiukkasseosta vedämme keuhkoihimme. Hiukkasmaiset ilmansaasteet aiheuttavat enemmän terveyshaittoja kuin kaasumaiset ilmansaasteet. Suurimmat pienhiukkasten kotimaiset lähteet ovat puun pienpoltto kotitalouksissa ja liikenne. Turvettahan ei juuri kiukaissa ja takoissa poltetakaan.

Suomessa tapahtuvan pitkäaikaisen altistumisen pienhiukkasille on arvioitu aiheuttavan noin 1 800 ennenaikaista kuolemaa vuodessa. Paljon pahempi tappaja kuin korona.

Puu pitää polttaa voimalaitoksissa tasaisesti korkeassa lämpötilassa ja savukaasut puhdistaen. Puun poltolle on vastaava hiilinielu, jos vaan nielua ei pienennetä liikahakkuilla.

Kaupungistuminen vähentää puun pienpolttoa ja nestemäiset liikennepolttoaineet korvautuvat sähköllä. Kun se sähkö saadaan tuuli-, aurinko-, vesi- ja ydinvoimaloista, niin koko ketju on ilmastoystävällinen ja terveellinen.

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen osuus maapallon ilmakehään on promillen luokkaa. Suomen ei siis kannata kiirehtiä, jos muut maat eivät lähde mukaan. Sen sijaan pitää varautua ilmastonmuutoksen tuomien uhkien torjumiseen, koska ilmasto lämpenee joka tapauksessa enemmän tai vähemmän.

Markus E. Myllymäki

Vaasa

Kommentoi