Lukijoilta: Tuulivoima tarjoaa maanomistajille maanvuokramahdollisuuksia, MTK jäsentensä tukena

Antti Mäkynen kommentoi MTK:n toimintaa tuulivoimaan liittyvissä maanvuokrasopimuksissa (Ilkka-Pohjalainen 7.10.2021).

MTK on ollut maanomistajien tukena tuulivoimarakentamisen alusta saakka. Valtaosa tuulivoimaan liittyvistä maanvuokrasopimuksista on tehty MTK:n laatimien mallisopimusten mukaisesti. Sopimuspohjat laadittiin 2010, ja niitä on päivitetty tarpeen mukaan. Sopimuspohjat ja maanomistajien neuvonta ovat MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten jäsenten käytössä.

Pykälä vuokrasopimuksen siirtämisestä kolmannelle osapuolelle on välttämätön konkurssitapausten vuoksi. Investoinneiltaan usein satojen miljoonien hankkeiden on toimittava pikaisesti mahdollisen konkurssin jälkeen. Siirretty sopimus sitoo uutta tuulivoimatoimijaa, eivätkä sopimusehdot voi olla maanomistajalle heikompia.

Sopimuksissa käsitellään tuotannon jälkeiset toimenpiteet. Purkurahasto on pankkitalletus, jonka saa käyttöön voimaloiden ja muiden rakenteiden purkamiseen. Hyvissä, mallisopimusten mukaisissa vuokrasopimuksissa asia on käsitelty asianmukaisesti.

Alkuperäinen lehtiartikkeli käsitteli maanomistajatilaisuutta Nurmon ja Lapuan maanomistajille. Alueelle suunniteltu tuulipuistoalue on monin tavoin mielenkiintoinen: laaja alue, kaksi kuntaa, 3 kiinnostunutta tuulivoimantuottajaa, mutta maakuntakaava ei mahdollista suunniteltujen puistojen toteutusta. Kaavan päivitys on alkamassa. Hankkeet ovat pitkiä ja maankäytön yhteensovittamisenkin myötä haastavia.

Kannustamme ottamaan mallia Nurmon ja Lapuan aktiivisista maanomistajista. Tilaisuudessa perustettu maanomistajien toimikunta neuvottelee ja kilpailuttaa toimijoita. Näin kaikille saadaan yhtenevä ja ehdoiltaan paras mahdollinen sopimus. Kaavatilanteenkin vuoksi ilman kiirettä.

MTK on edistänyt toimikuntamallia tuulivoiman maanvuokrauksen alkuajoista alkaen. Lukuisia onnistuneita esimerkkejä löytyy ympäri Suomen.

Kenenkään maalle tuulivoimaa ei rakenneta ilman maanomistajan tahtoa. Suurin haaste liittyy tuulipuistoista rakennettaviin voimajohtoihin. Kun tuulivoimapuiston sisällä tehdään vapaaehtoiset vuokrasopimukset ja maksetaan vuosittaista vuokraa, voimajohtokäytävä lunastetaan kertakorvauksella. Kannustan maanomistajia neuvottelemaan tuulivoimatoimijoiden kanssa myös voimajohtojen alle jäävän maan vuosittaisesta vuokrasta.

Maanomistajien päätösvalta, omaisuudensuoja ja yhdenvertaisuus ovat MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten toiminnan ytimessä. Ne korostuvat myös tuulivoimaan liittyvissä kysymyksissä ja MTK on päivittäin jäsentensä tukena myös tuulivoima-asioissa.

Markus Nissinen

ympäristöasiantuntija

MTK-metsälinja

Mikko Syri

kenttäpäällikkö, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa

MTK-metsälinja

Kommentoi