Lukijoilta: Tuulivoima tekee kunnasta työllistävän ja päästöttömän

Kiitän Jaakko Viinamäkeä kiinnostavasta kirjoituksesta 11.9.2019 Ilkassa. Pidän tärkeänä, että tuulivoimasta ja tulevaisuuden kestävistä energiaratkaisuista keskustellaan avoimesti. Suomi elää monen muun maan tavoin suurta energiamurrosta, jossa haetaan parhaita vaihtoehtoja päästöjen kuriin laittamiseksi ja energiaomavaraisuuden parantamiseksi. Olemme monet varmasti yhtä mieltä siitä, että luonnon tuottama energia on yhteiskunnalle kestävä ja pidemmällä aikavälillä ainut ratkaisu.

Korjaisin kuitenkin muutamia väärinymmärryksiä. Viinamäen mainitsema siirtohinta ja sen osuus sähkölaskusta on eri asia kuin se, mitä sähkön ostaminen ulkomailta maallemme tarkoittaa.

Kyse on kansantaloudellisesti merkittävästä kustannuserästä, joka on viime vuosina ollut poikkeuksellisen korkea. On selvää, että liiallinen riippuvuus maamme rajojen ulkopuolella tuotetusta sähköstä ei ole viisasta.

Mitä tulee itse siirtohinnoitteluun, niin tuulivoima lisää paikallisesti siirrettävän sähkön määrää, minkä taas uskoisi vähentävän siirtohintojen korotuspaineita.

Tuulivoiman rakentaminen on erittäin säädeltyä ja erityisosaamista vaativaa. Sitä meillä Suomessa on, mistä saamme olla ylpeitä. Tuulivoima ei tietenkään sovellu kaikkiin paikkoihin. Sen vuoksi tuulivoimapuiston suunnitteluprosessi on tarkkaa työtä, paljon tarkempaa kuin Jaakko Viinamäen viittaama asuinrakentaminen. Lisäksi tuulipuistohankkeissa on aina valtio eli sen omistama ELY mukana, mikä mielestäni antaa hankkeille laatusinetin.

Kunta päättää kaavan hyväksymisestä. Sen vuoksi avoin ja faktapohjainen keskustelu tuulivoiman hyödyistä kunnan virkamiesten, luottamushenkilöiden, asukkaiden ja tuulihanketoimijan kesken on hyvin tärkeää.

Kaikki me haluamme ympärillemme viihtyisyyttä. Uusiutuvaa energiaa tuottava tuulipuisto sijoitetaan aina riittävän etäisyyden päähän asutuksesta. Tällä turvataan myös asuntojen arvojen säilyminen.

Lopuksi pari sanaa tuulivoimalan taloudellisista vaikutuksista. Kunta saa hankkeesta kiinteistöveroa ja maanomistajat vuokratuloja. Esimerkiksi me OX2:ssa maksoimme viime vuonna 2018 Lapualle Jouttikallion hankkeesta kiinteistöveroa 26 500 euroa per tuulivoimala.

Monelle kunnalle kiinteistövero on tärkeä tulonlähde, minkä lisäksi tuulipuisto työllistää rakennus- ja käyttövaiheessa merkittävän määrän pääosin paikallisia rakentajia.

Otan jälleen esimerkin. Rambollin tekemän tutkimuksen mukaan nykyisen käytössä olevan tuulivoimatuotannon työllistävä vaikutus koko elinkaarensa aikana on kokonaisuudessaan noin 55 800 henkilötyövuotta Tämä pitää sisällään muun muassa tuulivoimalan käyttö-, huolto- ja korjaustoimet. Näistä töistä vastaa suurelta osin paikallinen henkilöstö, koska vaadittavat vasteajat ovat lyhyitä. Lisänä tulevat hankkeen tuomat epäsuorat työpaikat.

Alavieskaan rakennetun tuulipuistohankkeen kokonaisinvestointi oli noin 50 miljoonaa euroa. Tästä summasta 20 % jäi kotimaahamme, pääosin sikäläisen talousalueen maanrakentajille.

Tuulivoima on vuodesta toiseen kaikkein halutuimpien energiantuotantomuotojen joukossa. Energiateollisuuden tekemän tutkimuksen (2018) mukaan tuulivoiman lisäämistä toivoi 80 % suomalaisista.

Myös kyselyt, joita on tehty tuulivoimakunnissa tai aivan voimaloiden lähialueella, osoittavat, että tuulivoimaan pääsääntöisesti sopeudutaan hyvin eikä siitä koeta häiriötä.

Teemu Loikkanen

Suomen maajohtaja

OX2

Kommentoi