Lukijoilta: Tuulivoimakaavaa vasta tehdään

”Kaavat ovat kunnossa, ympäristölupaa ei tarvita” kirjoitti Ilkka 6.5.2019 ansiokkaasti Lappajärven Iso-Saapasnevan tuulivoimarakentamisesta.

Koska jutussa on päässyt ääneen vain hankevastaava Abo Wind Oy:n edustaja, niin on syytä tarkentaa muutamia asioita.

Otsikko, vaikka onkin lainausmerkeissä, on harhaanjohtava. Kaavaa ollaan vasta tekemässä ja se ei ole lähellekään kunnossa. Otsikossa puhutaan myös ympäristöluvasta. Viranomaisten ja hankkeessa vastuullisena kaavan laatijana toimivan Lappajärven kunnan pitää ehdottomasti vaatia naapuruussuhdelain perusteella joka voimalalle ympäristölupia, koska voimalat aiheuttavat kohtuutonta haittaa lähiasutukselle.

Lappajärven kunnan päätöksentekoa voidaan myös kritisoida koskien avoimuutta. Kesälomakaudella 2018 kaavaprosessi vietiin hyvin nopeasti kunnan päätöselimissä läpi. Asia käsiteltiin 6.6.2018 teknisessä lautakunnassa. Pöytäkirjan mukaan asia tuotiin teknisen lautakunnan kokoukseen esityslistan ulkopuolelta.

Olisi ollut kohtuullista hankkeen jo etukäteen saaman ison vastustuksen takia, että lautakunnan jäsenet olisivat saaneet kunnolla perehtyä asiaan. 11.6.2018 asia vietiin kunnanhallituksen päätettäväksi. Elyn ensimmäisessä kuulemisessa lausuntojen jättöpäivä oli 15.3.2019, Lappajärven kunnan ympäristölautakunta jätti lausunnon hankkeesta 19.3.2019.

Ely-keskusta viranomaisena voi kiittää siitä että Ely-keskus vaati hankkeeseen Yva-menettelyä. Jos tätä vaadetta ei Ely-keskus olisi vaatinut, niin hanketta olisi käsitelty normaalina kaavoitusprosessina ja hanke olisi saatu vietyä entistä nopeammin kunnan omassa päätöksentekoprosessissa läpi. Tämäkin kertoo aika paljon hankkeen haastavuudesta ja ongelmista.

Lappajärven kunta antoi Aluehallintovirastolle hanke-alueelle suunnitellulle Vapon turvesuolle kielteisen lausunnon kesällä 2015. Perusteena oli se että toiminta olisi ollut maakuntakaavan määräysten vastaista. Lausunnossa myös otetaan kantaa siihen, että järvi on elintärkeä matkailun kannalta. Etelä-Pohjanmaan liiton laatimassa kaavaselotuksessa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava 1 – Tuulivoima, kaavaselostus 11.5.2015 sivulla 71 on merkitty karttaan hankealue ja Lappajärvi ympäristöineen kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi.

Hanke-alueella on uhanalaisia lajeja ja linnustoa. Suuret tuulivoimalat, lapakorkeudeltaan 300 m, välkkyvine lentoestevaloineen eivät sovi maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Voimalat tulevat näkymään Vimpeliin, Alajärvelle ja Evijärvelle.

Kunnat kehittävät yhteistyössä yhteisiä matkailuhankkeita järveen perustuen ja niihin laitetaan julkista rahaa. Tällöin on myös perusteltua tuoda esille hankkeen vaikutukset matkailutoimialaan.

Moni maaomistaja hankealueella ei tule vuokraamaan maitaan yhtiölle; pääperuste on se, että tuulivoimala jää kuitenkin maanomistajan vastuulle ja hankevastaava voi myydä tuulivoima-alueen eteenpäin kenelle tahansa toimijalle. Hankevastaavalta on myös edellytettävä kunnon vakuus jo ennen kuin rakentaminen alkaa niin kuin kaikessa muussakin rakentamisessa juuri siitä syystä, että hanke voidaan myydä eteenpäin.

Lappajärveläisvaltuutettu viimekädessä päättää säilyykö arvokas kulttuurimaisema jälkipolville ja jääkö ympäristöön pysyvä monumentti muistuttamaan virheellisistä päätöksistä jälkipolvien riesaksi.

Isoja tuulivoimahankkeita ollaan perustamassa Alajärvelle, Halsualle, Veteliin ja Kannukseen. Lappajärvi on kohta ainutlaatuinen paikka, jossa saa olla luonnonrauhassa ja se on kilpailuetu matkailussa yhdistettynä ainutlaatuiseen meteoriittijärveen.

Useassa akateemisessa tutkimuksessa on osoitettu terveyshaitat. Mm. Nobel-palkitun Max Planck -instituutin tutkijoiden Weichenberger 2017 osoittaa vakavia terveyshaittoja tuulivoimaloiden infraäänistä. Vasta syksyllä 2018 WHO lisäsi tuulivoimalamelun terveyshaittojen lähteeksi.

Jaakko Viinamäki

Haapavesi/Lappajärvi

Kommentoi