Lukijoilta: Tuulivoimarakentamisen paikalliset hyödyt ja esitettyjen laskelmien riippumattomuus

OX2:n maajohtaja Loikkanen, kiitos luvuista, jotka toitte esille koskien tuulivoimatuotannon elinkaaren aikaisia työllistämisvaikutuksia. Vastauksena nostan edelleen esille väärään paikkaan rakennetut ja suunnitellut tuulivoimahankkeet jotka aiheuttavat kiinteistöille arvojen laskua ja ei-materiaalisia haittoja kansalaisille mm. maiseman muodossa. Näistä ei ollut laskelmia.

Myönnättekin, että paikkojen pitäisi olla tarkoin suunniteltuja. Olisi hyväntavan mukaista, että rakennettavat hankkeet olisivat Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan hengen mukaisia eikä niitä suunniteltaisi sijoitettavan toisen maakunnan eikä naapurikuntien rajoille.

Kävin ennen kirjoitustani tutustumassa Suomen Tuulivoimayhdistyksen sivuilla laskelmiin, joissa oli kerrottu tuulivoimahankkeiden tuotoista yhteiskunnalle.

Oma käsitykseni ja muutama soittokierros paljastaa, että hyvin usein työvoima tulee ulkomailta. Niin Iso-Saapasnevan hankkeen tuulenmittausmaston pystytyksessäkin pystyttäjät eivät puhuneet edes englantia. Kuntien olisikin vaadittava vastaostoina tuulivoimayhtiöiltä huolto- ja rakennuspalvelut oman paikkakunnan yrityksiltä.

Pyytäisinkin selventämään, miten puolueettomina voitte pitää Rambollin tekemiä laskelmia, kun istutte Suomen Tuulivoimayhdistyksen hallituksessa Iso-Saapasnevan hanketta ajavan Abo Wind Oy:n toimitusjohtaja Aapo Koivuniemen ja Ramboll Finland Oy:n Veli-Pekka Alkulan kanssa?

Selvennyksenä todettakoon, että Ramboll Oy on Lappajärven hankkeen kaavakonsultti, jonka kilpailutusta Lappajärven kunta on vaatinut.

Ramboll Oy on ennen kunnan vaatimaa kilpailutusta tehnyt esiselvityksen Iso-Saapasnevan hankkeesta ja saanut näin kilpailuetua. Kuka maksaa Ramboll Oy:n Iso-Saapasnevan laskut? Kaavakonsultti on kaavoituksen osalta merkittävässä roolissa vaadittavien kaavaa koskevien selvitysten osalta.

Onko tällainen sidosryhmätoiminta mielestänne läpinäkyvää ja eikö tässä pilata koko tuulivoima-alan maine? Sanomattakin on selvää, että ulkopuolisesta tämä näyttää pahalta. Kaavakonsultti valitaan kilpailutuksen perusteella.

Tuulivoimatoimialan avoimuuteen ja riippumattomuuteen voi tutustua lisää katsomalla Ylen MOT-ohjelmia Yle Areenasta.

Tuulivoimayhdistys kertoo sivuillaan itsestään näin: ”Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö, joka kokoaa yhteen tuulivoima-alasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita tahoja. Vuonna 1988 perustettu yhdistys jakaa tietoa, ja tukee tuulivoima-alan kehitystä ja toimintaa Suomessa.”

Lappajärven kunnanvaltuutetut vastaavat päätöksellään siitä, uhrataanko ainutlaatuinen kraaterijärvimaisema ja tulevat luontomatkailumahdollisuudet kansainväliselle tuulivoimateollisuudelle. Vielä on mahdollisuus säästää satojen loma-asukkaiden rauhallinen rantamaisema jälkipolville.

Jaakko Viinamäki

Haapavesi

Kommentoi