Lukijoilta: Työeläkkeensaajien ostovoima heikkenee

Taitettu indeksi tarkoittaa sitä, että työeläkkeiden korotuksiin vaikuttaa hintojen nousu 80 prosenttia ja palkkojen nousu 20 prosenttia. Tämän johdosta työeläkkeen ostovoima heikkenee, koska hintojen nousu on maltillista, mikä tarkoittaa mitättömiä korotuksia työeläkkeisiin.

Mitä vanhemmaksi työeläkettä saava elää, sitä enemmän hän menettää ostovoimastaan. Yli 75-vuotiaiden eläkeläisten köyhtyminen onkin Suomessa EU-maiden jyrkintä.

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan Suomessa runsas 400 000 eläkeläistä elää EU:n virallisen köyhyysrajan alapuolella. Köyhyysraja on 1 200 euroa bruttotuloa kuukaudessa.

Keskimääräinen työeläke on tällä hetkellä miehillä 1 750 euroa kuukaudessa ja naisilla 1 318 euroa kuukaudessa. Kansaneläkettä ja takuueläkettä saavien asema on paljon työeläkkeensaajien asemaa heikompi. Eläkkeet ovat satoja euroja EU:n köyhyysrajan alapuolella.

Kaavailtu sote-uudistus merkitsee sosiaali- ja terveyspalveluiden avaamista yksityiselle voitontavoittelulle – monille kansainvälisille terveysalan yritysjäteille.

Suuryritykset pyrkivät valikoimaan asiakkaansa. Maksukykyiset ja terveet ovat tuolloin etusijalla, koska parhaat tuotot saadaan heidän avullaan.

Eniten palveluita tarvitsevat, kuten eläkeläiset, vammaiset ja monisairaat jäävät julkisten tuottajien vastuulle. Vaarana on, että julkisten palveluiden hinnat nousevat ja ikäihmiset joutuvat tinkimään niistäkin palveluista nykyistä enemmän.

Eniten palveluita käyttävät yli 85-vuotiaat vanhuuseläkeläiset ja alle 55-vuotiaat työkyvyttömät. Kuitenkin nämä ryhmät joutuvat jo nyt luopumaan esimerkiksi osasta lääkkeitä ja hoidoista asiakasmaksujen, lääkkeiden ja matkojen omavastuuosuuksien suuruuden vuoksi.

Vuonna 2015 käsiteltiin kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena oli nykyisen taitettuun indeksiin perustuvan käytännön muuttamista. Aloitteen otsikko oli työeläkeindeksin muuttaminen palkkatasoindeksiksi.

Eduskunta oli tyly ja hylkäsi ehdotuksen. Sentään puhuttiin eläkeläisköyhyydestä, valiteltiin ja surkuteltiin.

Eläkeläisiä on 1,5 miljoonaa. Se on melkoinen joukkovoima äänestyskopeissa. Nykyhallitus ja –eduskunta eivät ole kiinnostuneita eläkeläisistä. Se on nähty.

Reino Kolmonen (skp.)

eläkeläinen

Vaasa

Kommentoi