Lukijoilta: Työelämäkokemukset vahvistavat jokaisen nuoren aktiivista kansalaisuutta

Talous ja nuoret TATin Nuorten Tulevaisuusraportti 2021 nostaa esille ilonaiheen, jossa yli puolet nuorista odottaa innolla työelämään pääsyä.

Nuorten into päästä työelämään ei ole vähentynyt, vaikka kesätöitä on ollut koronavuoden vuoksi saatavilla vähemmän. Kouluasteista innokkaimmin työelämään pääsyä odottavat ammattikoululaiset (59 %). Tutkimustuloksessa on myös kääntöpuolensa. Työelämä ei innosta kaikkia nuoria niin paljon kuin voisi. 14 prosenttia nuorista, joiden vanhemmista kumpikaan ei käy töissä, ei usko löytävänsä työelämästä itselleen sopivaa paikkaa tulevaisuudessa.

Nuoret uskovat oman paikan löytyvän ja suhtautuvat tulevaisuuteen luottavaisesti.

TET tarjoaa monelle nuorelle ensimmäisen mahdollisuuden tutustua työelämään ja ymmärtämään työelämään liittyviä kokonaisuuksia. TAT Nuorten Tulevaisuusraportin mukaan TET-jakso lisäsi mielenkiintoa ko. toimialaa kohtaan ja TETin merkitys työelämätaitojen oppimisessa on korostunut entisestään. Tulevalta alalta nuoret odottavat kiinnostavia työtehtäviä, hyvää palkkaa, hyvää työskentelyilmapiiriä alalla sekä mahdollisuutta tehdä asioita, jotka kokevat itselleen tärkeiksi. Mahdollisuus tehdä tärkeäksi kokemiaan asioita liittyy useimmiten alan ympäristöystävällisyyteen, ihmisläheisyyteen ja alan vastuullisiin toimintatapoihin.

Nuorten on myös tärkeää harjoitella työelämätaitoja pitkin lukuvuotta, jotta TET-jaksolta tai kesätöistä saadaan onnistumisen kokemuksia. Valmennuksen merkitys työelämätaitojen harjoittelussa ja ajankohtaisen tiedon saannissa nousee varmasti tulevaisuudessa yhdeksi tärkeäksi tekijäksi saada nuori hakemaan töitä, onnistumaan työnhaussa sekä kiinnittymään työpaikkaan.

Tavoitteemme on, että jokainen nuori saisi parhaat mahdolliset lähtökohdat työelämäpolulleen.

Riikka Lehtinen

työelämäasiantuntija

Talous ja nuoret TAT

Kommentoi