Lukijoilta: Ulrikan toinen puoli

Esperi Ulrikan ongelmat tulivat ilmi tammikuussa 2018. Vastuu yksityisessä palveluasumisyksikössä olevien potilaiden hoidosta siirrettiin kunnalle Valviran päätöksellä 24.1.2019. Esperi Ulrikassa oli kyseisenä aikana asiakkaita kahdesta kunnasta, Kristiinankaupungista ja Kaskisista.

Kristiinankaupungin kotisivuilla on perusturvalautakunnan pöytäkirjan 31.1.2019 liitteenä ollut kronologinen selvitys, jossa pykälässä ”Tiedotusta ja valmistelua varten esille tuodut asiat” selostetaan Ulrikan ongelmia ja toimenpiteitä, joihin kunta on ryhtynyt yhdessä Aluehallintoviraston kanssa.

Tiedot ovat siitä lähtien olleet yleisön käytettävissä kunnan kotisivuilla.

Ulrikan tapahtumista ja kunnan toimenpiteistä laadittu kronologinen selvitys osoittaa, ettei kunta suinkaan ollut passiivinen ongelmien edessä, vaan kävi asiassa aktiivista ja avointa vuoropuhelua kesällä 2018 lähtien sekä Esperin että Aluehallintoviraston kanssa ongelmien korjaamiseksi.

Ensimmäisenä kuntaan otti lokakuussa 2018 yhteyttä Ulrikan työntekijä, joka ei ole ollut esillä julkisuudessa.

Tämän myötä kunta ja Esperi kokoontuivat keskustelemaan ongelmien ratkaisemisesta.

Aluehallintovirasto myönsi marraskuussa 2018 luvan jatkaa Esperi Ulrikan toimintaa edellyttäen, että Esperi korjaa siellä olleet puutteet (Asiakirja, LSSAVI/10940/2018).

Vuodenvaihteessa 2018–2019 tuli lyhyessä ajassa kunnan tietoon, että Ulrikassa oli edelleen puutteita. Yhteyttä olivat ottaneet kolme eri asiakkaan omaiset sekä mediassa esillä ollut hoitaja.

Tällöin kunta otti yhteyttä omaisiin ja kehotti heitä ottamaan yhteyttä sosiaaliasiamieheen sekä Aluehallintovirastoon, koska Esperi ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin kunnan kehotuksista huolimatta – loput on historiaa.

Raportointi Esperi Ulrikan tapauksesta on ollut yksipuolista vaikka tietoa kokonaisuudesta on ollut saatavilla. Kunnan raportointi kronologisesta tapahtumaketjusta valottaa myös Ulrikan toista puolta.

Kristiinankaupunki jatkaa hyvää yhteistyötään valvovien viranomaisten kanssa turvataksemme turvallista ja arvokasta hoivaa meidän vanhuksille.

Mila Segervall

kaupunginjohtaja

Christian Lindedahl

perusturvajohtaja

Kristiinankaupunki

Kommentoi