Lukijoilta: Unelma maayhteydestä Uumajaan ei saa kuolla

On ollut ilo seurata Merenkurkun kiinteästä maayhteydestä uudelleen virinnyttä keskustelua. Aihehan ei ole uusi.

Ensimmäisiä vakavammin otettavia avauksia tehtiin jo 1970-luvun alussa. Mm. E-P:n maakuntaliiton toiminnanjohtaja Teuvo Lagerstedt ja piiri-insinööri Seppo Saari tekivät selvityksensä 1970 ja E-P:n maakuntaliitto teki virallisen selvitysesityksen syksyllä 1973.

70-luvun alussa siitä tehtiin asiasta eduskunta-aloite, minkä valtiovarainministeriö TVH:n työryhmän avulla tehokkaasti torppasi.

Tämän jälkeen asia on pulpahtanut esiin tämän tästä useimmiten yksittäisten henkilöiden toimesta.

Rakennusneuvos Seppo Saari piti asiaa esillä useilla julkituloilla. Asialla oli myös alajärvinen liikennöitsijä, talousneuvos Lauri Viitaniemi. Omalta osaltani innostuin aiheesta vuosisadan vaihteen paikkeilla ja hankin aiheesta tehtyjä selvityksiä.

Asiasta keskusteltiin Merenkurkun molemmin puolin ja Merenkurkun neuvosto, Vägverket Region Norr ja Tielaitoksen Vaasan piiri teettivätkin asiasta teknisen selvityksen vuonna 2000 insinööritoimistojen Oy Talentek Ab:n ja Infraplan Ab:n toimesta. Selvitys on hyvä ja kelpaa jatkotutkimusten pohjaksi edelleen.

Kun nykyiset asiantuntijat näyttävät puhuvan vain pengertie–silta-ratkaisusta, on tässä selvityksessä tunnelillakin merkittävä osuus. Tunneli on edullisempaa rakentaa, se säästää luontoarvoja eikä vaikeuta meriliikennettä Perämerelle. Louhintamassat saadaan läheltä muuta rakentamista varten.

2000-luvulla aina 2010-luvun puoleen väliin saakka asiasta keskusteltiin vilkkaasti. Monet paikalliset poliitikot molemmin puolin Merenkurkkua ottivat asiaan kantaa, enimmäkseen myönteisesti. Ruotsissa asia kiinnosti myös järjestötasolla Suomea enemmän.

Nyt puhutaan taas molemmilla puolilla ja hyvä niin. Toivottavasti se johtaa johonkin järjestäytyneeseen prosessiin. Hanke on hidas. Historia on hyvä tuntea ja tulevaisuus on tunnistettava oikeassa valossa. Realismi sekä rakennusteknisesti että taloudellisesti lisääntyy kaiken aikaa. Alueellisilta toimijoilta vaaditaan vain uskoa ja sinnikkyyttä maakunnissa Merenkurkun molemmin puolin.

Heikki Kouhi

kaupunkineuvos

Vaasa

Kommentoi