Lukijoilta: Unohdammeko lapsen ja nuoren kannabis-keskustelussa?

Äitinä sekä lapsille ja nuorille erikoistuneena terveydenhuollon ammattilaisena olen huolestuneena seurannut keskustelua huumausaineiden käytön helpottamisesta Suomessa.

Olen pohtinut sitä, ovatko Suomessa huumausaineiden käytön helpottamista edistävät tahot sittenkään ihan tietämättömiä siitä, mitä esimerkiksi äidin huumeidenkäyttö aiheuttaa vielä syntymättömälle lapselle? Tehohoitajana tiedän, että vauriot voivat olla lapselle elinikäisiä.

Suomi on sitoutunut toteuttamaan YK:n lasten oikeuksien sopimusta. Lasten oikeuksien sopimuksen 33. artikla kertoo meille: lasta on suojeltava huumeidenkäytöltä.

Olen pohtinut myös sitä, ovatko huumausaineiden käytön helpottamista vahvasti kannattavat luopumassa Lasten oikeuksien sopimuksen noudattamisesta. Lasten oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus. Lasten ja nuorten etu tulee olla ensisijainen aina – myös Suomen lainsäädäntöä kehitettäessä.

”Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin toimiin, lainsäädännölliset, hallinnolliset, sosiaaliset ja koulutukselliset toimenpiteet mukaan luettuna, suojellakseen lapsia asiaankuuluvissa kansainvälisissä sopimuksissa määriteltyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden luvattomalta käytöltä...” Artikla 33.

Haluammeko suojella lapsiamme ja nuoriamme huumeiden käytöltä vai tehdä huumeista Suomessa luvallisia? Olemmeko unohtamassa kasvavan lapsen ja nuoren edun?

Pirjo Luokkala

terveydenhuollon maisteri

Vantaa

Kommentoi