Lukijoilta: Uskallusta päätöksentekoon

Kuluneet neljä vuotta Vaasan kaupunginvaltuustossa ovat itselläni pian takanapäin. Kulunut aika on ollut mielenkiintoinen ja suurelta osin haastavakin.

Lähdin neljä vuotta sitten kuntavaaliehdokkaaksi sillä ajatuksella, että uskallan tarvittaessa kyseenalaistaa ja haastaa virkamiesten tekemiä esityksiä. Myös aiemmalla valtuustokaudella, jossa olin varsinaisena jäsenenä puolisen vuotta, olen tätä periaatetta noudattanut.

Kyseenalaistamisessa ei ole kyse siitä, että se olisi itsetarkoitus, vaan kyse on siitä, että olen katsonut tiettyjen valtuustoon tuotavien asioiden ja esitysten vaativan laajempaa keskustelua ja äänestyksiin viemistä.

Olen ollut kriittinen Wasa Station -hanketta kohtaan, ja siinä erityisesti kaupungin osuuteen. En ole missään vaiheessa nähnyt, näinä tiukkoina taloudellisina aikoina, viisautta rakentaa kymmenien miljoonien musiikkitaloa kaupungin omalla rahalla.

Alkujaanhan ajatus hankkeen kilpailutuksessa oli se, että hanke kokonaisuudessaan rakennettaisiin yksityisellä rahalla ja kaupunki olisi voinut olla vuokralaisena rakennettavissa tiloissa.

Olen vuosien aikana esittänyt myös muita perusteluita hankkeen riskeistä. Koska olen nähnyt tässä hankkeessa paljon epäkohtia, olen tehnyt vastaesityksiä ja äänestyttänyt valtuustossa riskinottoa vastaan.

Olen myös ollut valtuustossa Vaasan kaupungin Vaasa Parksille myöntämiä takauksia vastaan. Mielestäni ei ole oikein, että kaupungin osaomisteiset yhtiöt kilpailevat yksityisten toimijoiden kanssa samoilla markkinoilla vieläpä veronmaksajien riskillä.

Yllä olevat esimerkit kertovat sen, että valtuutetun tehtävä on uskaltaa olla myös eri mieltä ja kyseenalaistaa virkamiesten tekemiä päätösesityksiä sekä tehdä vastaesityksiä oikeiden perustelujen pohjalta, ilman, että painostus tai kritiikki vaikuttaa omaan mielipiteeseen.

Erityisesti Wasa Stationiin liittyvissä asioissa olen saanut muutamilta tahoilta vahvaa painostusta muuttaa mielipidettäni. Valtuutetun ei tule muuttaa mielipidettään painostuksen alla, eikä pelätä jäävänsä äänestyksissä häviölle. Itse koen, vaikka useamman äänestyksen olen hävinnytkin, että laajempaa keskustelua ei synny eivätkä kuntalaiset saa tietoa päätettävistä asioista, mikäli asioista ei uskalleta olla eri mieltä ja jos niitä ei tuoda julkisesti esille vaikkapa mielipidekirjoituksissa tai valtuuston puheenvuoroissa.

Runsaat vaalilupaukset ovat äänestäjien aliarvioimista. Kukaan valtuutettu ei saa yksin isoja asioita aikaan, tarvitaan yhteistyötä yli puoluerajojenkin. Yksittäinen valtuutettu voi kuitenkin, kuten edellä mainitsin, kyseenalaistaa ja olla kriittinen valtuustoon tuotaviin päätösesityksiin, mikä luo hyvän pohjan aidolle keskustelulle.

Kai Luoma (kok.)

kaupunginvaltuutettu

kuntavaaliehdokas

Vaasa

Kommentoi