Lukijoilta: Uskonto on elämänkatsomus

Jos ei uskonto, niin mikä sitten on elämänkatsomusta. Kristinuskossahan markkinoidaan katsomusta, että oikea, täydellinen ja ikuinen elämä alkaa vasta kuoleman jälkeen taivaassa.

Koulujen tehtävä on jakaa edelleen se tieto, mitä edelliset sukupolvet ovat saaneet selville tästä olevaisesta.

Toimiakseen globalisoituvassa elinympäristö on hyvä tietää myös erilaisista uskonnoista, aatteista ja kulttuureista. Koulussa pitää siis antaa uskontotietoa, mutta ei uskotella uskomaan. Uskonto on jokaisen henkilökohtainen valinta tai olla uskomatta.

Vajaa kymmenen vuotta tehdyn uskonnollisuus suomalaisten elämässä -kyselyn mukaan enää 38 prosenttia ilmoitti olevansa uskonnollisia. Puolet silloisesta kirkon jäsenmäärästä. Nuorista vain neljäsosa. Kirkon jäsenmäärä on siitä edelleen laskenut.

Kirkon pitää kulkea tietoisten ja kouluja käyneitten nykyihmisten rinnalla, eikä jarruttaen perässä, pysyäkseen kansan enemmistön kirkkona.

Piispojen puheenvuoro tieteiden arvosta ja tehtävästä Jumalan luomakunnassa on hyvä ohje ja vapautus kristikansalle.

”Pidämme tiedon ja totuuden etsimistä ihmisen kutsumuksena ja tiedeyhteisöä yhtenä ihmiskunnan tärkeimmistä instituutioista. Siksi puhumme tieteistä lahjana. Ilman tieteiden lahjaa ihmiskunnan haasteita ei kyetä ratkaisemaan. Puolustamme tieteellisen tutkimuksen itsenäisyyttä ja vapautta. Tiedettä ei tule alistaa aatteelliseen, poliittiseen tai uskonnolliseen kontrolliin.”

Siis tiedettä ja uskoa ei pidä sekoittaa keskenään, koska molemmilta menee silloin uskottavuus.

Uskonnon ja tieteen puolella on sama maailmankaikkeus, maapallo ja sillä elämä. Tiede ei siis voi löytää muuta kuin Jumalan luomaa.

Luomiskertomus on vain tarkentunut, mutta tutkimus jatkuu edelleen.

Raamatun kirjoittajat tietysti selittivät ymmärryksensä pohjalta maailmaa. He täyttivät tiedoissaan olevia aukkoja uskomuksilla. Täytyy huomata, ettei uskontunnustuksessa vannotakaan Raamatun kirjoittajien nimeen, vaan uskoa Jumalaan, Jeesukseen ja Pyhään henkeen.

Markus E. Myllymäki

Vaasa

Kommentoi