Lukijoilta: Uusi hallitusohjelma on kokonaisuudessaan erittäin hyvä

Kansanedustajakauteni on alkanut varsin vauhdikkaasti hallitusneuvotteluilla. Koko toukokuu meni suurilta osin Helsingin Säätytalolla hallitusneuvotteluissa yhdessä SDP:n, keskustan, vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa.

Monen intensiivisen neuvotteluviikon jälkeen hallitusohjelma on viimeinkin valmis ja Suomen uusi, Antti Rinteen johtama hallitus on nimitetty.

Omasta mielestäni neuvottelut kulkivat varsin hyvässä hengessä, vaikka mediassa välillä raportoitiin toisin.

Viiden puolueen hallituspohja vaatii tietenkin kovia neuvotteluja, ja sitä että haetaan ja tehdään kompromisseja ja sitä, että toisten mielipiteitä kunnioitetaan. Neuvottelujen lopputulos on kuitenkin erittäin onnistunut.

Monipuoluejärjestelmässä mikään puolue ei voi saada kaikkea, mutta uskon, että jokainen puolue voi olla lopputulokseen tyytyväinen. Meillä on vastuullinen hallitusohjelma, joka korostaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta, edistyksellistä ilmastopolitiikkaa sekä koulutusta ja osaamista.

RKP teki neuvottelujen ajan määrätietoisesti töitä, jotta arvomme näkyisivät hallitusohjelmassa. Ohjelma sisältää monia meille tärkeitä tavoitteita.

Vaasan keskussairaala muutetaan laajan päivystyksen sairaalaksi. Yrittäjyyden toimintaedellytyksistä pidetään huolta. Maa- ja metsätalouteen ei kohdisteta leikkauksia, vaan kotimaisen maatalouden toimintaedellytyksiä vahvistetaan ja metsien hoidosta, kasvukyvystä ja terveydestä huolehditaan.

Hallitus suhtautuu ilmastonmuutokseen vakavasti ja kohdistaa resursseja ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Maa- ja metsätalous nähdään kuitenkin ratkaisuna ilmastonmuutokseen, ei ongelmana.

Loistava uutinen Pohjanmaalle on, että perustieverkoston ylläpitoon ohjataan tuntuvia lisäresursseja – 300 miljoonaa euroa joka vuosi – jotta maantiemme voidaan laittaa kuntoon. Alustavasti on sovittu, että tästä summasta noin 15 miljoonaa osoitetaan tieparannuksiin kolmessa pohjalaismaakunnassa.

Kuten muualla Suomessa, myös Pohjanmaalla on paljon teitä, jotka ovat kiireellisen kunnostuksen tarpeessa. Pysyvä vuosittainen tasokorotus tiestön kunnossapitoon on välttämätöntä, jotta voimme pienentää korjausvelkaamme, joka tällä hetkellä on arviolta noin 2,5 miljardia euroa, sekä parantaa liikenneturvallisuutta.

Fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan 250 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana, mutta tämä korotus on kohtuullinen koska se on linjassa kuluttajahintojen ennustetun nousun kanssa. Välillisiä veroja, kuten polttoaineveron nousua, myös kompensoidaan pienituloisille noin 200 miljoonan euron veron kevennyksillä.

Hallitusohjelma on kokonaisuudessaan erittäin hyvä. Monet uudistukset, kuten pienempien eläkkeiden korottaminen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen, merkitsevät konkreettisia parannuksia suomalaisten arkeen.

Odotan innolla tulevaa vaalikautta, hallitusyhteistyötä ja sitä, että saan edustaa pohjanmaalaisia äänestäjiä Suomen eduskunnassa.

RKP:n kansanedustaja Närpiöstä

Kommentoi