Lukijoilta: Vaasalaiset ansaitsevat enemmän

Niin jokaisen yksityiselämässä kuin kuntataloudessakin kaikki lähtee kestävästä taloudenpidosta. Yli varojen eläminen ei ole kuntalaisten edun mukaista.

Hyvä taloudenpito perustuu hyvin valmisteltuun yleisstrategiaan sekä sen alla oleviin strategioiden verkostoon, joita eri hallintokunnat tekevät yhteistyössä kuntalaisten, kunnan työntekijöiden, päättäjien ja kaupungin sidosryhmien kanssa.

Oleellista tässä kaikessa on kokonaisuuksien hahmottaminen eli se, miten yksi asia saattaa vaikuttaa toiseen sekä luottamus eri toimijoiden välillä.

Fiksu kunta pitää huolen työntekijöistään sekä jo olemassa olevista yrityksistä sekä pyrkii luomaan edellytyksiä uusille yrityksille sijoittua kaupunkiin. Elinkeinoasioissa verkostoituminen on hyvä keino, mutta hyvä lisä toimintaan voisi olla myös kaupungin oma yritysasiamies, joka toimisi linkkinä yritysten ja kaupungin välillä. Siis lisää tuloja ja vähemmän veroja.

Kestävä talous auttaisi Vaasaa kaupunkina satsaamaan myös ennaltaehkäisevään toimintaan, josta niin paljon puhutaan, mutta nyt olisi tekojen aika: Perheiden tukeminen, nuoret, lastensuojelu, veteraanit, opiskelijat ja monet muut tahot ansaitsisivat parempaa kuin nyt pystytään tarjoamaan.

Jouni Lilja (kok.)

kuntavaaliehdokas

Vaasa

Kommentoi