Lukijoilta: Vaasan johtavien poliitikkojen arvomaailma

Vaasan johtavat kunnallispoliitikot Joakim Strand ja Matias Mäkynen kiistelevät keskenään kirjoittamalla pitkiä vuodatuksia toisilleen, vaikka tarkoitus lienee vain ”muutamalla sanalla” kommentoida erimielisyyksiä.

Sekä Strand että Mäkynen ovat leimallisia elinkeinoelämän edusmiehiä kaikkine siihen liittyvine sidoksineen. Kun on kyseessä RKP:n edustaja, on se täysin ymmärrettävää. Demarin kohdalla se herättänee hieman kummastusta. Eipä silti, Vaasassa rakennusliikkeiden tarpeet ja niiden mukaan toimiminen ovat tunnetusti joidenkin demareiden erityisessä suojeluksessa.

Toivoisi, että johtavat poliitikot, ja tämä koskee muitakin kuin tässä mainittuja herroja, joskus nostaisivat esiin vähävaraisten ja vaikeuksissa olevien vaasalaisten nykytilanteen. En halua syyllistyä pitkiin jaaritteluihin, joten otan esille vain yhden esimerkin.

Vaasassa on 2 000 kotitaloutta, jotka saavat toimeentulotukea. Nämä kotitaloudet koostuvat monista tuhansista vaasalaisista. Näiden ihmisten huolet eivät johtavia poliitikkoja kiinnosta siitä päätellen, että heidän ongelmiaan ei oteta esille. Aihe ei saa huomiota kirjoituksissa eikä valtuustopuheenvuoroissa, eliitin seminaareista nyt puhumattakaan.

Muutama vuosi sitten Vaasaa patistettiin käsittelemään toimeentulotukianomukset lain edellyttämässä määräajassa. Kunnallispoliitikot päättivät olla vaiti, vaikka asia oli laajasti julkisuudessa. Hyvinvoinniltaan maailman johtavaksi kaupungiksi pyrkivän Vaasan ei pitäisi unohtaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia.

Kaikkia vaasalaisia koskeva sairaanhoidon päivystys on todellinen murheen aihe. Ollut jo vuosia. Pahimmillaan pyörätuolissa istuvat vanhukset ja lattialla makaavat lapset saavat odottaa lääkärille pääsyä 7–8 tuntia.

Kun nykyinen sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja aloitti tehtävässään, hän juhlallisesti ilmoitti, että jonot puretaan ja palvelu paranee. Hän lienee yrittänyt parhaansa. Tulokset puhuvat puolestaan.

Nykytilanne ei tunnu kuitenkaan johtavia kunnallismiehiä ja –naisia kiinnostavan.

Johtavien poliitikkojen sosioekonominen tausta selittää osin mielenkiinnon puutetta mutta tärkeämpi tekijä on arvomaailman yksipuolisuus

Tapio Hakala (komm.)

Seinäjoki

Kommentoi