Lukijoilta: Vaasan kaupungin pidettävä kiinni työntekijöistään

Vaasan kaupungin vakituisten työntekijöiden irtisanoutumiset ovat toista vuotta laskussa, mutta koronavuoden 2020 irtisanoutumisluku (119 kpl) on silti neljänneksi korkein viidentoista vuoden aikajänteellä (2006–2020) tarkasteltuna – vuoden 2018 (138 kpl) irtisanoutumisluku on korkein ja vuoden 2019 (134 kpl) toiseksi korkein. Tiedot perustuvat Vaasan kaupungin henkilöstöpalveluilta saatuihin lukuihin, joihin eivät sisälly eläkkeelle jääneet.

Esitin vajaa kolme vuotta sitten kesäkuussa (11.6.2018) valtuustoaloitteen muodossa, että palkattaisiin ulkopuolinen konsultti selvittämään irtisanoutumisten syitä. Vajaassa kolmessa vuodessa aloitteelle ei ole tehty yhtään mitään – ei edes lähetetty lausuntokierrokselle eri hallintokuntiin.

Kehittyvä, elinvoimainen ja valtakunnallista painoarvoaan kasvattava kaupunki tarvitsee perustakseen motivoituneet ja osaavat työntekijät. Siksi kaupungin on säilytettävä kilpailukykynsä ja maineensa hyvänä työnantajana.

Työn tuottavuuden näkökulmasta on työntekijöistä viisasta pitää kiinni, koska henkilöstön suuri vaihtuvuus on ylimääräinen taloudellinen taakka ja se vaikuttaa työn sujuvuuteen.

Uuden työntekijän etsiminen, viive vanhan työntekijän lähdön ja uuden saapumisen välillä sekä uuden työntekijän kouluttaminen tehtäviensä tasolle aiheuttavat kaikki ylimääräisiä kustannuksia sekä viivettä työn sujuvuudessa. Ongelmat moninkertaistuvat, kun strategisesti tärkeiltä paikoilta irtisanoutuu henkilöitä, joita on hankala korvata.

Vaasan kaupunki voisi ottaa mallia omistamaltaan energiayhtiö Vaasan Sähköltä, jossa lähes viikkotasolla kerätään henkilöstön työhyvinvoinnista dataa, jonka avulla kyetään reagoimaan nopeasti henkilöstön työhyvinvoinnissa tapahtuneisiin muutoksiin.

Tomi Kaunismäki (kd.)

kaupunginvaltuutettu

kuntavaaliehdokas

Vaasa

Kommentoi