Lukijoilta: Vaasan maakunta-arkistosta

Huolestuneena olen seurannut keskustelua Vaasan maakunta-arkiston tai nykyaikaisittain ”Kansallisarkiston Vaasan toimipaikan” asemasta.

Arkistolaitoksen tilanne on tietysti olennaisesti muuttunut arkistoaineistojen laajamittaisen digitalisoinnin myötä. Olen ymmärtänyt, että varsinkin viranomaisarkistot pyritään saattamaan digitalisoituun muotoon. Tämä voi tietysti tapahtua vain sillä edellytyksellä, että tekniikoiden ja koneistuksen kehittyessä aineistot voidaan jatkuvasti säilyttää tulkittavassa ja käytettävässä muodossa. Toivon hartaasti, että takeet tähän ovat olemassa.

Tästä huolimatta on olemassa monia tekijöitä, jotka vaativat myös paikallisarkistojen – tässä tapauksessa maakunta-arkistojen – säilyttämistä. Rohkenen tässä kiinnittää huomiota useiden muiden arkiston Vaasassa säilyttämistä ja kehittämistä puoltavien tekijöiden ohella erääseen tärkeään osaan arkiston tehtäviä.

Maakunta-arkistoa Jyväskylään perustettaessa muutamia vuosikymmeniä sitten ystäväni Mauno Jokipii korosti, että Jyväskylän yliopiston humanistinen opetus tarvitsi välttämättä tuekseen maakunta-arkistoa. Lukemattomat ovatkin ne pro gradut ja muut opinnäytteet, jotka on sittemmin tehty maakunta-arkiston aineistojen varassa.

Vaasan yliopistoon tullaan mitä todennäköisimmin, ennemmin tai myöhemmin, perustamaan humanistinen tiedekunta. Se tulee välttämättä tarvitsemaan tuekseen sitä laajaa arkistomateriaalia, jonka maakunta-arkisto tarjoaa.

Myös läheisen Uumajan yliopiston laajamittainen humanistinen opetus voi käyttää hyväkseen vaasalaista arkistomateriaalia, semminkin kun Vaasa on tavoitettavissa kolmen tunnin laivamatkan tai vajaan puolen tunnin lentomatkan tahi tulevaisuudessa myös runsaan tunnin automatkan päässä.

Jaakko Numminen

filosofian tohtori h.c. mult

hallintotieteiden tohtori h.c.

Helsinki

Kommentoi