Lukijoilta: Vaasan nuorisovaltuustolle myönnettävä puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston kokouksiin

Vaasan nuorisovaltuusto teki 16.5.2019 esityksen kaupunginhallitukselle, jossa nuorisovaltuusto haluaa oman edustajansa kaupunginvaltuuston kokouksiin edustamaan nuorten ääntä puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Aloitetta on viimeksi käsitelty 16.12.2019 kaupunginhallituksen kokouksessa, josta se palautettiin.

Vaasan nuorisovaltuustolla on edustuspaikkoja puhe- ja läsnäolo-oikeudella monessa kaupungin lautakunnassa muutamina mainitakseni tekninen lautakunta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Vuoden 2019 nuorisovaltuustoselvityksen mukaan Suomessa on 290 kunnassa nuorisovaltuusto ja näistä 56 %:lla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa. Näitä kaupunkeja ovat mm. Espoo, Kangasala, Kotka, Nokia ja Pori. Vantaalla nuorisovaltuustolla on edustus sekä kaupunginvaltuustossa, että kaupunginhallituksessa.

Ensi vuoden keväällä 2021 käydään kuntavaalit. Vuoden 2017 kuntavaalitutkimus osoittaa, että nuoret äänestävät muita ikäväryhmiä niukemmin. Nuoret mieltävät usein politiikan kaukaiseksi ajatukseksi.

Vielä vahvempana on käsitys mielikuvasta, että siellä ne vanhat liituraitapukuihin somistuneet miehet vain päättävät asioista. Oli keskustelussa sitten Variskan yhtenäiskoulun hankesuunnitelma tai Ravilaakson asemakaavan ja tonttijaon muutos. Nämä edellä mainitut asiat ovat todellisia esimerkkejä, jotka tulevat koskemaan meitä nuoria jossain vaiheessa elämää, tavalla tai toisella.

Nuoret eivät voi valita kaupunginvaltuustoa, sillä äänestysikäraja on 18-vuotiaalla ja siinä sen kuuluukin olla. Nuoret kuitenkin voivat äänestää nuorta ehdokasta nuorisovaltuustoon.

Nuorisovaltuusto edustettuna kaupunginvaltuustossa näyttäytyisi pelkästään positiivisena kuvana, mikä voisi myös nostattaa vaaleissa nuorten äänestysaktiivisuutta. Se myös toisi kunnallispolitiikan lähemmäksi nuorten elämää, mikä taas voisi ponnistaa nuoria tutustumaan politiikkaan laajemmallakin mittarilla.

Kukaan muu ei ole yhtä hyvä nuorten asiantuntija kuin nuori itse. Nuoret kantavat kyllä vastuun, kunhan vastuuta uskalletaan antaa. Vaasan täytyy olla kaupunki, joka katsoo tulevaisuuteen, sillä nuorten sukupolvi on kaupungin seuraavia asukkaita, työllistäjiä, päättäjiä, perheenperustajia. On vastuullista kuulla heitä, joita päätökset tulevat koskettamaan pisimpään. Ei vain nyt vaan myös tulevaisuudessa.

Esitän kohteliaan kysymyksen Vaasan kaupunginvaltuutetuille: Ketkä kannattavat ajatusta, että nuorisovaltuustolla olisi edustaja kaupunginvaltuuston kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeudella?

Aatu Puisto (kok.)

Vaasan kaupungin nuorisovaltuutettu

Kommentoi