Lukijoilta: Vaasan sankarihautausmaille muisto- ja tietolaatat

Kaatuneiden Muistosäätiö aloitti vuonna 2020 erityisen sankarihautausmaiden muisto- ja tietolaattahankkeen.

Säätiö lähetti maamme seurakunnille kirjeen, jossa vedottiin seurakuntiin sankarihautausmaiden haltijoina, jotta helposti saatavilla olevaa tietoa sankarihautausmaista lisättäisiin varustamalla sankarihautausmaat valtakunnallisesti yhdenmukaisin tietolaatoin.

Sankarihautausmaiden perustaminen on ollut mittava hanke sodanjälkeisenä aikana. Sankarihautausmailla on erittäin suuri historiallinen ja kulttuurillinen merkitys yhteiskunnassamme, mitä ei nykyisin aina välttämättä tiedosteta.

Suomalainen kaatuneiden huollon malli, jonka mukaan kaatuneet haudattiin kotikuntiinsa sinne perustettuihin sankarihautausmaihin, on kansainvälisesti varsin ainutlaatuinen. Sankarihautausmaille on sijoitettu merkittävä määrä kiven- ja kuvanveistotaidetta.

Säätiön tavoitteena on, että tietolaatat toteutettaisiin valtakunnallisesti yhtenäisesti. Tietolaatasta tulisi käydä ilmi hautausmaan nykyinen nimi, sankarihautausmaan suunnitelleen arkkitehdin nimi, suunnittelu- ja käyttöönottovuosi, sankarihautojen lukumäärä sekä haudalla olevan muistomerkin ja sen tekijän nimi sekä muistomerkin pystytysvuosi.

Tietolaatalla olisi Kaatuneiden Muistosäätiön mukaan suuri henkinen ja kulttuurinen merkitys omaisten ja muiden hautausmaalla kulkijoiden halutessa osoittaa arvostustaan sankarivainajille heidän viimeisillä leposijoillaan.

Kun tieto Kaatuneiden Muistosäätiön hankkeesta saavutti maanpuolustustyön perinnettä vaalivat aktiivit Vaasassa, siihen suhtauduttiin suurella innostuksella ja toivottiin sen pikaista toteutumista vielä aikana, jolloin sotaveteraaneja – kaatuneitten taistelijoiden aseveljiä – on muutama tuhat jäljellä.

Pieni selvitystyö osoitti, että seurakunnat eivät ole toistaiseksi merkittävästi tarttuneet Muistosäätiön aloitteeseen.

Maanpuolustukseen liittyvää perinnetyötä yhteistyössä toteuttaneet Pohjanmaan Maanpuolustuskilta ja Vaasan Reserviupseeripiiri päättivät ryhtyä vauhdittamaan hanketta Vaasassa.

Ne tekivät Vaasan yhteiselle seurakuntaneuvostolle aloitteen, jolla ne sitoutuivat seurakunnilta luvan saadessaan hankkimaan Vaasan kolmelle sankarihautausmaalle (sotien 1939–1944 sankarihaudat ja sodan 1918 sankarihaudat Vaasan vanhalla hautausmaalla sekä sotien 1939–1994 ja 1918 yhteinen sankarihautausmaa Vähänkyrön kirkkomaalla) muisto- ja tietolaatat Kaatuneiden Muistosäätiön valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Seurakuntaneuvosto hyväksyi hankkeen toteuttamisen.

Käytännön toteutukseen päästiin, kun Bröderna Gröndahls Stiftelse – Veljekset Gröndahlin Säätiö sr ja Maanpuolustuskiltojen liitto ry ottivat laattojen hankintakustannukset rahoitettavakseen. Muistolaatat on valmistanut lahtelainen valimo M.J. Paasikivi Oy.

Laattojen paikoilleen asennuksesta huolehtivat seurakuntien hautaustoimet osana hautausmaiden kevätkunnostusta. Tavoitteena on ollut, että laatat olisivat paikoillaan Kaatuneiden muistopäivänä 16. toukokuuta, jolloin sankarihautausmailla käyvät omaiset ja muut vierailijat voisivat tutustua niihin.

Hankkeen käynnistyttyä toteuttajatahot saavutti ilahduttava tieto, että Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on suositellut seurakuntia toimimaan Kaatuneitten Muistosäätiön aloitteen mukaisesti. Toivottavasti Vaasan esimerkki osaltaan kannustaa tähän.

Hankkeen toteuttajatahot uskovat, että muistolaatat lisäävät tietoisuutta maamme kohtalonvuosista sekä niistä sankareista, jotka uhrauksillaan vaikuttivat ratkaisevasti maamme ja kansamme selviytymiseen näistä kohtalonvuosista. Laatat ovat osaltaan turvaamassa tietoisuuden säilymistä ja siirtymistä yhä uusille tuleville sukupolville.

Ilkka Virtanen

Vaasa

Kommentoi