Lukijoilta: Vaasan sosiaalihuollon henkilöstön lomautukset vailla järkeä pahassa koronatilanteessa

Suomen pahin koronatilanne on ollut viime päivien ajan Vaasan sairaanhoitopiirissä. Tartuntoja on useita satoja koko pandemian ajalta ja valtava määrä ihmisiä on asetettu karanteeniin. Väkilukuun suhteutettuna tartuntojen määrä on Suomen ennätys.

Vaasan kaupunki on tehnyt päätöksen lomauttaa sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstönsä. Päätös lomautuksista on kestämätön tilanteessa, jossa sosiaalihuollon palveluiden saatavuus on karanteeniasetusten ja sairastumistapausten vuoksi jo nyt vaakalaudalla.

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että kaupungin sosiaalitoimen lomautukset otetaan uuteen harkintaan. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia tukee lautakunnan esitystä, koska lomautusten peruuttaminen on nykyisessä koronatilanteessa, ei vain tarpeellista, vaan välttämätöntä.

On muistettava, että asiakkaiden on saatava sosiaalipalveluita lakisääteisissä määräajoissa. Tähän velvoittaa sosiaalitakuu. Sosiaalitakuu koskee esimerkiksi lastensuojelun ja vammaispalveluiden palvelupäätöksiä.

Sosiaalihuollon lainsäädännössä on myös palveluita, joissa päätöksenteko-oikeus on rajattu tietyille virkasuhteisille ja laillistetuille ammattihenkilöille.

Samoin kunnat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kiireelliset toimenpiteet ja apu pystytään järjestämään vuorokauden ajasta tai viikonpäivästä riippumatta ilman että sosiaalihuollon laatu tai asiakkaiden oikeusturva vaarantuu.

Näitä velvoitteita ei voi liian vähäisen henkilöstön takia jättää tekemättä, vaan niistä tulee kaikissa olosuhteissa huolehtia – myös koronapandemian aikana. Koronatilanne ei tule vähentämään sosiaalihuollon palveluiden tarvetta, päinvastoin. Tässä tilanteessa henkilöstöresurssia on lisättävä ja lomautukset peruttava, jotta lakisääteisten palveluiden saatavuus kuntalaisille taataan.

Tero Ristimäki

puheenjohtaja

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Kommentoi