Lukijoilta: Vaasan yliopiston osaamisalueita on osattava hyödyntää

Kiitos apulaisprofessori Helka Kalliomäelle innostavasta kirjoituksesta Ilkka-Pohjalaisessa 12.11.2021. Olen tehnyt useiden vuosien ajan työtä yhteisissä hankkeissa Vaasan yliopiston tutkijoiden kanssa. Pyrin omalta osaltani, entisenä Vaasan kaupungin teknisen toimen kehittämispäällikkönä ja Vaasan yliopiston alumnina, vastaamaan kirjoituksessa esitetyistä kysymyksistä mielestäni kaikkein keskeisimpään:

”Miten Vaasan kaupunki nostetaan kasvavien yliopistokaupunkien joukkoon, ja miten yliopistokaupunkibrändi valjastetaan kaupunkikehittämisen moottoriksi?”

Kehittämisen perusta on strategia. Strategia koostuu realistisista organisaation ympäristöä, perustehtävää ja osaamista koskevista käsityksistä. Strategia kytkee nämä käsitykset luontevasti toisiinsa, ne ovat sisäisesti johdonmukaisia, ne on tiedostettu ja ymmärretty läpi organisaation ja niitä kyseenalaistetaan ja testataan jatkuvasti. Vaasan kaupunki voidaan nostaa kasvavien yliopistokaupunkien joukkoon, kun paikallinen yliopisto nähdään osana tällaista kaupunkiorganisaation ympäristöä, sellaisena strategisena vahvuutena, jota hyödynnetään kaupungin kehittämisessä. Tärkeää on strategisten kumppanuuksien muodostaminen, toimintaedellytysten varmistaminen ja yhteisen kilpailuedun parantaminen. Strategisen kumppanuuden arvo on suuri molemmille osapuolille.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Vaasan kaupungin ja Vaasan yliopiston kesken tulisi muodostaa strategisia kumppanuuksia, joissa hyödynnetään yliopiston osaamista niillä osaamisalueilla, joilla Vaasan yliopistolla on opetusta ja tutkimusta.

Vaasan kaupungin rooli ja tehtävä on toimia aktiivisena kumppanina tarjoten tutkimus- ja testausalustan. Tällaisten hyvin toimivien kumppanuuksien tavoitteena on hyödyntää olemassa olevaa ja kehittyvää osaamista käytännössä. Esimerkkejä mahdollisista kumppanuuksista ja niihin liittyvistä tavoitteista:

1) Vaasan yliopisto, henkilöstöjohtaminen/ Vaasan kaupungin henkilöstöpalvelut.

Tavoite: Vaasan kaupunki kuntien henkilöstöjohtamisen ykköseksi Suomessa.

2) Vaasan yliopisto, julkisoikeus ja julkisjohtaminen/Vaasan kaupungin virkamiesjohto, esittelijät ja päätöksentekijät.

Tavoite: Vaasaa johdetaan tehokkaasti ja avoimesti, hyvän hallinnon periaatteiden mukaan.

3) Vaasan yliopisto, energia- ja informaatiotekniikka/ Vaasan tekninen toimi.

Tavoite: Vaasan kaupunki on Suomen energiatehokkain kaupunki.

4) Vaasan yliopisto, aluetiede, markkinointi, viestintätieteet/Vaasan kaupungin maankäyttö ja viestintä.

Tavoite: Vaasa on kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostava yritys-, asumis- ja matkailukaupunki.

Mitä hyötyjä toimivilla strategisilla kumppanuuksilla voidaan saavuttaa

1) Varmistetaan jatkuva oppiminen ja kehittäminen Vaasan kaupungin organisaatiossa. Tiedolla johtamisen merkitys kasvaa.

2) Vaasan yliopisto saa kiinteän tutkimusalustan omasta kaupungista.

3) Opiskelijat saavat tutkimusaiheita ja opinnäytetöitä. Kalliiden konsulttien käyttöä voidaan vähentää.

4) Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen uusille hankkeille helpottuu ja aktivoituu. Osaajat ja opiskelijat hakeutuvat sinne, missä on yhteistyötä, näyttöä onnistuneista hankkeista ja luovasta toiminnasta.

Maija Alasalmi (sd.)

KTM

Vaasan kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

Kommentoi