Lukijoilta: Vaasassa vahva yhteistyö jatkuu

Vaikka eduskunnassa on vielä täysi vauhti päällä, haluan näin kuntavaalien jälkeen henkilökohtaisesti myös tätä kautta lämpimästi kiittää paitsi luottamuksesta ja vahvasta mandaatista, myös kaikkia kanssaehdokkaita, tukijoukkoja ja ihan jokaista vaaliuurnilla käynyttä ympäri maata.

Oman äänioikeuden käyttäminen on koko demokraattisen järjestelmämme ydintä. Siihen meillä ei ole varaa, että äänestysaktiivisuus tästä enää hirveästi laskee. Päinvastoin on tehtävä töitä sen eteen, että se reippaasti nousisi.

Kyse on yhteisten asioiden hoitamisesta, oman kunnan elinkeinojen ja palveluiden sekä isossa kuvassa koko itsenäisen Suomen kehittämisestä ja puolustamisesta.

Vaasassa emme vaaleissa nähneet mitään suurempia yllätyksiä.

Itse uskon vahvasti, että koko seudun todella pitkään jatkunut vahva yhteistyö ja sitoutuminen alueen elinkeinopolitiikkaan ja Pohjolan Energiapääkaupunki -strategiamme kantaa hedelmää jatkossakin.

Seudun toimijat kaupungista oppilaitoksiin, maakuntaliittoon ja yrityksiin ovat vuosien varrella näyttäneet esimerkkiä siitä, miten yhteen hiileen puhaltamalla saadaan aikaan kansainvälisesti erittäin kilpailukykyinen toimintaympäristö.

Ennätysmäärä investointeja on putkessa ja myös uusia toimijoita, kuten akkutehtaita, on tuloillaan. Uusi laiva valmistuu, satama, Vaskiluoto ja moni muu alue kehittyvät, sähköisen lentämisen projekti on käynnissä ja myös siltayhteyttä Uumajaan selvitellään jo Merenkurkun neuvoston puitteissa sillä asenteella, että me 2030-luvulla toteutamme sen.

Olemme panostaneet vahvasti varhaiskasvatukseen ja sivistykseen aina korkeakouluihin asti. Urheilu- ja kulttuurifasiliteetteja on uudistettu.

Vaasan keskussairaalalla on kansallinen vastuu potilas- ja asiakasturvallisuudesta.

Muun muassa pitkän linjan sote-johtaja ja terveydenhuollon etiikan dosentti Samuli Saarni on tuonut esille, että Suomeen tarvitaan yksi lääketieteellinen tiedekunta lisää.

Riippumatta siitä, toteutetaanko kipeästi tarvitsemamme lisäpaikat nykyisten tiedekuntien tai kokonaan uuden toimesta, olisi Vaasa luonnollinen paikka vahvistaa lääketieteellistä koulutusta ja tutkimusta.

Ensitöiksemme olisi vahvistettava psykiatriaa. Vahva kieliosaaminen luo mahdollisuuksia palvella myös muita pohjoismaita.

EU:n elpymisvälineen satojen miljoonien energia- ja ympäristöteknologian TKI-panostukset luovat valtavia uusia mahdollisuuksia erityisesti Vaasan seudulle.

Suomesta käsin on täysin mahdollista olla tietyissä segmenteissä, arvoketjuissa ja erityisosaamisessa maailman parhaita, ja parhaiten verkottuneita.

Energiateknologiakeskittymän yli sata vuotta kumuloitunut innovaatiopääoma sekä koko maailman herääminen ilmastonmuutoksen torjuntaan luo aivan uskomattomia liiketoimintamahdollisuuksia.

Esimerkiksi USA ja Kiina panostavat vielä EU:ta enemmän vihreän siirtymän teknologioihin.

Nyt on tuhannen taalan paikka luoda maailman johtava energia- ja ympäristöteknologian systeemitason tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja liiketoimintaosaaminen nimenomaan Suomeen.

RKP:n kansanedustaja Vaasasta

Kommentoi