Lukijoilta: Vaikuta omaan terveydenhuoltoosi

Miksi tarvitsemme sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen? Siksi, koska Suomi tarvitsee tasavertaisemman ja oikeudenmukaisemman sosiaali- ja terveydenhuollon.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarjonta ja laatu vaihtelee kuntien välillä. Joissakin paikoissa hoitoon voi päästä nopeasti, kun taas muualla ajan saaminen on vaikeaa. Odotusajasta voi silloin tulla pitkä.

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen tavoite on varmistaa tasavertaisten palveluiden saatavuus, riippumatta asuinpaikasta.

Perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa on kehitettävä niin, että asiakkaan tarvitsee olla yhteydessä ainoastaan yhteen paikkaan saadakseen hoitoa.

Se, että kaikki hoituu menemällä “yhdelle luukulle”, nopeuttaa hoitoon pääsyä ja tekee prosessista sujuvamman. Tämä toteutuu laadun kehittämisellä ja yhdenmukaisilla hoitokäytännöillä koko maassa. Keskitetty johtaminen yhdessä hyvän asiantuntemuksen kanssa toimivat työkaluina, ja yksittäisen ihmisen on oltava keskiössä.

Sosiaali- ja terveydenhuolto muodostavat kasvavan osan julkisista menoista. Ilman uudistuksia tilanne riistäytyisi käsistä.

Uudistuksen tarkoituksena ei ole vähentää terveydenhuollon kustannuksia, vaan tarkoituksena on pystyä käsittelemään kustannuskehitystä tulevaisuudessa.

Organisaatiovastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyy kunnilta 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille 1. tammikuuta 2023. Vaasan terveydenhoitopiiri on ollut ennakoivampi suunnittelussaan ja Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa jo vuonna 2022.

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus on yksi suurimmista uudistuksista Suomen itsenäistymisen jälkeen. Uusia hyvinvointialueita johtavat vaaleilla valitut valtuustot, jotka valitsevat hallituksen. Ensimmäiset aluevaltuustot valitaan 23.1.2022.

Aluevaalit ovat koko alueen vaalit, jossa sinä äänestäjänä voit äänestää ehdokasta koko Pohjanmaan alueelta.

Tulevissa vaaleissa meidän on katsottava aluetta kokonaisuutena. Meillä pitää olla kokonaiskuva ja katsottava koko alueen parasta, ilman kuntarajoja, jotta pystymme varmistamaan kaikille parhaan mahdollisen hoidon. Siksi on tärkeää, että aluevaltuustoissa on kaikenikäisiä edustajia, jotka ymmärtävät, että kaikille asukkaille on pystyttävä tarjoamaan tasavertaista palvelua, ilman reviiriajattelua.

Barbro Kloo (r.)

Vaasa

Pehr Löv (r.)

Pietarsaari

Kommentoi