Lukijoilta: Valtuuston päätäntävallasta

Kirjoitukseeni ”Mihin katosi valtuuston valta” tuli palautetta kahdeltakin taholta. Kumpikin, kollegat Harri Moisio (vas.) Vaasasta sekä Pentti Hautala (ps.) Alavudelta hieman oikoivat mielipidettäni, että valta olisi siirtynyt pelkästään virkamiehille. Itse asiassa kirjoitin ”kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja virkamiehille”.

Allekirjoitan toki Hautalan toteamuksen, että omilla päätöksillään hallintosäännöillä valtuustot ovat vallastaan luopuneet. Näin ollen virkamiehiä ei voi syyttää vallan anastamisesta, joskin kyllä he mielellään tuntuvat sitä käyttävän. Yhtä mieltä me kuitenkin näytämme olevan siitä, että valtuuston tai ainakin valtuutettujen valtaa tulisi lisätä.

Uskon, että meitä jokaista valtuutettua on lähestytty asioilla, joiden kansalaiset uskovat kuuluvan valtuuston päätösvaltaan. Todellisuudessa lähes kaikista käytännön asioista päätetään lauta- tai johtokunnissa. Erityisesti ns. juoksevista asioista, kuten vaikkapa katujen kunnossapito. Mutta myös miljoonia maksavat koulu- tai päiväkotiratkaisut rakennusten purkamisen tai saneeraamisen tai uuden sijoituksen suhteen tehdään lautakunnissa.

Myöhemmin hallitus ja valtuusto toki saavat valmiin hankesuunnitelmat hyväksyttäväksi ja tietysti kohteen rahoituksen talousarviossa. Ylipäätään lautakunnat päättävät pitkälle palveluverkon laajuudesta ja sijainnista.

Lautakuntien yksimielisyyteen vetoaminen ei minusta ole mikään demokratian mitta. Tietenkin omat kiinnostuksen kohteet ovat aina etusijalla ja esitykset sen mukaisia. Silti paljon niissäkin on äänestetty. Ei se Moision viittaama sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöskään alun perin ollut yksimielinen. Minusta silti vaaleilla valittu valtuusto on oikea paikka päättämään kokonaisuuksista.

Mitä tulee Vaasan isojen ryhmien budjettikuriin, eiköhän niissä ole yksimielisesti päätetty saattaa ennen muuta kaupungin talous kuntoon. Näin vaikka on jouduttu tekemään ikäviä päätöksiä kuntalaisten kannalta.

SDP: n ryhmässä ei mitään ryhmäkuria noudatettu, kaikki olivat samaa mieltä, että vain pieniä lisäyksiä menoihin voidaan hyväksyä. Siinä toki olen Moision kanssa samaa mieltä, että sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta varmaan tapahtuu alibudjetointia. Toisaalta lautakunnan esittämät miljoonat eivät olisi taanneet sitä, etteikö sen osalta budjetti olisi silti taas ylittynyt. Osa ylityksistä on tullut erikoissairaanhoidon piiristä, joihin emme juurikaan ole voineet vaikuttaa.

Moisio kirjoittaa aivan oikein, että valiokuntamalli hylättiin, koska katsottiin päättäjien määrän pienentämisen kaventavan demokratiaa. Niinpä tehtiin kompromissi, missä tärkeisiin lautakuntiin edellytettiin tietty määrä valtuutettuja tai varavaltuutettuja, osa kuitenkin muita.

Itse jo totesin, ettei valiokuntamalli ratkaise isoja valtasuhteita, eikä siis lisää itse valtuuston kaventunutta päätäntävaltaa.

Minusta valtuustolle täytyy hallintosäännössä yksinkertaisesti lisätä käsiteltäviksi tuotavia asioita. Meidän luottamushenkilöiden tämä uudistus on käynnistettävä.

Moision tavoin toivon hallintosäännön nopeaa uudistamista ja käsittelyyn avointa mieltä.

Jorma Kivimäki (sd.)

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen

Vaasa

Kommentoi