Lukijoilta: Vammaisten ihmisten lakiin perustuvia oikeuksia saa ja pitää puolustaa

Ilkka-Pohjalaisessa 7.2.2020 julkaistiin mielipidekirjoitus ”Vammaisten asioiden hoidosta Alajärvellä”. Kirjoituksen väitteitä on pakko oikaista. Kehitysvammaisten Tukiliitto on valtakunnallinen ihmisoikeus- ja edunvalvontajärjestö, joka tuntee hyvin todellisuuden eri puolilla Suomea. Meille näyttäytyy tosiasiana, että kaikissa kunnissa ei tunnusteta lain takaamia oikeuksia.

Vammaisten ihmisten oikeudet eivät ole mielipide- tai budjettikysymys. YK:n vammaissopimus takaa kaikille yhdenvertaiset oikeudet, jotka nojautuvat vahvasti itsemääräämisoikeuteen. Vammaisella henkilöllä tulee olla oikeus määritellä, mikä on hänelle parasta – on se sitten konserteissa käymistä tai ulkoilua.

Lakiin perustuvien oikeuksien ja palveluiden tulisi toteutua jokaiselle, ilman valitusprosesseja. Ne takaavat, että henkilö pääsee muiden tavoin osallistumaan ja elämään omannäköistä elämää. Palvelut mahdollistavat sen, mikä vamman vuoksi ei muuten olisi mahdollista. Valitettavasti vammaisille henkilöille tämä edellyttää usein oikeusturvakeinojen käyttöä.

Vammaisten henkilöiden taloudellista tilannetta kuormittavat usein erilaiset asiakasmaksut, jolloin ei jää juurikaan käyttövaraa normaaleihin arjen kuluihin, vaikka henkilö eläisi äärimmäisen säästäväisesti. Tällöin tulee aina ensisijaisesti miettiä asiakasmaksujen alentamista. Tämän takaa laki. Toimeentulotuki on vasta toissijainen mahdollisuus.

Kehitysvammaiset maksavat ruuastaan kuten kaikki muutkin. Ateriamaksujen tulee olla kuitenkin kohtuullisia ja niiden tulee perustua todellisiin, osoitettaviin kustannuksiin. Kehitysvammaiset ihmiset saavat maksuttomina vain ne palvelut, joita he vammansa takia tarvitsevat.

Tukiliiton lakimies Tanja Salisma korostaa, että lakiin ei ole kirjattu vähimmäiseuromäärää, joka avohuollon asumispalveluita käyttävälle tulee kuukaudessa jäädä käteen. Omien käyttövarojen riittämättömyys kulminoituu juuri tähän.

Kirjoituksessa viitataan siihen, että vammaisille henkilöille annettavat palvelut, kuten henkilökohtainen apu tai kuljetuspalvelut, heikentävät kunnan taloudellista tilannetta. Nämä ovat kuitenkin vammaispalvelulain mukaisia palveluita, jotka kunnan on järjestettävä taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Taloudellinen tila ei ole peruste lain noudattamatta jättämiselle.

Vammaisten ihmisten laillisten oikeuksien puolustamista ei pitäisi koskaan leimata turhaksi valittamiseksi. On myös vaarallista luoda asetelmaa, jossa heidän oikeuksiaan puolustavien ihmisten ja alan työntekijöiden välille luodaan vastakkainasettelua. On äärettömän tärkeää, että vammaisia ihmisiä tukevat ihmiset arvostavat toisiaan ja luottavat toisiinsa.

Tiedon lisääminen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja lakien mukaisista palveluista on Tukiliiton keskeinen tavoite. Tuemme kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja itsemääräämisoikeutta kaikissa elämäntilanteissa. Teemme mielellämme myös yhteistyötä, jotta vammaisten henkilöiden oikeudet ja lainmukaiset palvelut toteutuvat.

Nanna Nieminen ja Salla Pyykkönen

aluekoordinaattorit

Merja Määttänen

viestintäpäällikkö

Kehitysvammaisten Tukiliitto

Kommentoi