Lukijoilta: Vankilanrannan jäätelökioski: kovalla työllä luotu ilmiö

Parina viime kesänä ihmisten tietoisuuteen läpi lyönyt vankilanrannan jäätelökioski on ilmiö, jonka maineesta on kuullut suuri osa vaasalaisia. Se on esimerkki ahkerasta ja ennakkoluulottomasta yrittämisestä, jossa on saavutettu muihin saman alan yrittäjiin nähden merkittävä kilpailuetu hyvin kilpaillulla alalla. On onnistuttu luomaan vaasalaisia puhututtava ilmiö, vaikka jäätelönmyynti kesällä ei edes ole kovin omaperäinen liikeidea.

Nyt vankilanrannan jäätelökioskin ollessa menestyksen huipulla, on otettu esiin hallintolain kuudes pykälä, joka kehottaa kohtelemaan hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Toisin sanoen kysymys on siitä, millä perusteilla tulevaisuudessa kaupunki jakaa vankilarannan jäätelönmyyntipaikan sitä haluaville.

Lähtökohtaisesti vankilanranta ei ole sen parempi kuin mikään mukaan kaupungin tarjoama jäätelönmyyntipaikka. Se on itse asiassa varsin kaukana ydinkeskustasta ja jopa hieman sivussa ranta-alueen ravintoloista sekä, kuten sanottua, sijaitsee rangaistuslaitoksen vieressä.

Toki on selvä, että viime vuosina nähdyt pitkät asiakasjonot – jopa kehnolla säällä – kiinnostavat muitakin yrittäjiä tai yrittäjyydestä haaveilevia, ja houkutus saada haltuun vaivatta edellisen yrittäjän pitkäjänteisesti luoma asiakaskunta, asiakasvirta ja synnytetty ilmiö, on ymmärrettävästi suuri.

Hallintolain kuudes pykälä kehottaa kohtelemaan hallinnossa asioivia tasapuolisesti, mutta se myös kehottaa suojaamaan oikeusjärjestyksen perusteella niin sanottuja oikeutettuja odotuksia.

Oikeutettujen odotusten määritelmän mukaan yksityisen on voitava luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja pysyvyyteen ja siihen, ettei viranomainen muuta yllättäen tai ennalta arvaamattomasti yksityisen vahingoksi säädäntöä tai vallitsevaa käytäntöä.

Näyttää, että tässä tapauksessa viranomainen on muuttamassa yllättäen sekä ennalta arvaamattomasti vallitsevaa käytäntöä siitä, kuinka jäätelönmyyntipaikat ovat aikaisemmin jaettu. Eli hallintolain kuudennen pykälän kehotus suojata yksityisen oikeutettuja odotuksia, ei toteudu.

Jotta lain henki ja tarkoitus toteutuvat, näen ratkaisuna olevan, että annetaan tulevaksi kesäksi vankilanrannan jäätelönmyyntipaikka entiselle yrittäjälle entisin ehdoin hänen sitä halutessaan. Näin turvataan hallintolain kuudennen pykälän mukaisesti edellisen yrittäjän oikeutetut odotukset. Jotta vaatimus tasapuolisesta kohtelusta toteutuu, voidaan jakaa vankilanrannalle paikkoja myös muille jäätelöyrittäjille: kyllä vankilanrantaan muutama jäätelökioski lisää mahtuu.

Tomi Kaunismäki (kd.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi