Lukijoilta: Varusmiesliittoko varusmiesten edunvalvoja?

Yle onnistui taas vassuripropagandassaan. Uutisessa Raaseporin tasoristeysonnettomuuden oikeuskäsittelystä haastateltiin varusmiesliiton edustajaa. Haastateltava sinänsä oli asiallinen ja fiksu nuori mies, joka sangen osuvasti analysoi käräjäoikeuden ratkaisua.

Ylen vika oli siinä, että uutinen ikään kuin antoi varusmiesliitolle jonkinlaisen oikeutuksen puhua kaikkien varusmiesten puolesta. Näinhän asia ei suinkaan ole.

Varusmiesliitto on oikeudellisesti yksi Suomen noin 135 000 rekisteröidystä yhdistyksestä – ei sen enempää eikä vähempää. Sillä ei ole mitään oikeudellista tai muuta erityisasemaa eikä se siis edusta varusmiehiä muuten kuin omissa puheissaan.

Edellä lausuttu ei sinänsä tarkoita, että väheksyisin tai jopa vastustaisin sitä tai sen toimintaa; haluan vain osoittaa Ylen propagoinnin onttouden.

Sääntönsä po. yhdistys on laatinut ovelasti, koska sen jokainen varusmiesjäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Tästähän ei ole kuin pikku hyppy siihen, että katsotaan kaikkien varusmiesten kuuluvan yhdistykseen. Ja kuten hyvin tiedämme yhdistymisvapaus tarkoittaa vapautta kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen, vaikka muutamat ammattiyhdistykset pakkojäsenyyttä aikoinaan kovasti halusivatkin.

Toisin sanoen, mitään varusmiehen automaattista jäsenyyttä varusmiesliittoon ei ole.

Mitä sitten tulee puolustusvoimiin, niiden kuriin, järjestykseen ja käskyvaltasuhteisiin, on varusmiesliitolla niihin onneksi yhtä vähän sanomista kuin sotilaskotisisarilla – jälkimmäiset toki kunniamaininnalla huomioiden.

Matti Jaakkola

varatuomari

Mustasaari

Kommentoi