Lukijoilta: Vastaus kaupungin virkamiehille

Kiitos kaupungin virkamiehille vastauksesta mielipidekirjoitukseeni. Osaan kysymyksistäni sain vastauksen, osa jäi vastaamatta. Oli kovin sekavaa tekstiä.

Kritiikkini kohde on nykyisen terassin ulkonäkö ja se miten lupa kyseisen rakennelman toteuttamiseen on syntynyt. Kirjoituksenne ei avaa päätöksentekoprosessia, kuka päätti, koska ja mitä. Olen pyrkinyt hakemaan tietoa Vaasan kaupungin sivuilta lautakuntien pöytäkirjoista ja virkamiespäätöksistä. Valitettavasti tietoa löytyi vasta kesäkuulta 2018.

Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että ranta-alue on vaasalaisille arvokas ja tärkeä ja sen kehittämisessä tämä on otettava huomioon.

Kirjoitatte, että 2017 Kuntsin modernin taiteen museoon etsittiin yrittäjää kahvilan pitämiseen museon sisällä julkisen hakumenettelyn kautta ja kun se ei tuottanut tulosta, päädyttiin neuvottelumenettelyyn. Vaasan silloinen museotoimenjohtaja Green allekirjoitti yrittäjän kanssa sopimuksen kahvila- ja terassipalveluiden tuottamisesta 5.1.2018, liite sopimukseen allekirjoitettiin 23.5.2018.

Nykyinen museotoimenjohtaja Bonelius esitti kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle sopimuksen ja liitteen uusimista 5.11.2019. Ravintolanpitäjä vuokraa nyt Kuntsin modernin taiteen museon keittiön palvelutiskeineen sekä pienen varaston ja saa käyttöoikeuden tiettyyn sosiaalitilaan. Tätä tarkoittanee kirjoituksessanne kohta: ”vaikkakin museokahvilan pidosta on sittemmin luovuttu”. Perusteita palvelukonseptin muuttamiselle kesken sopimuskauden ette avaa. Kokemuksesta voin sanoa, että museokahvilan taso ja palvelu eivät olleet omiaan nostamaan museon imagoa.

Tekstinne mukaan yrittäjä on lähtenyt kehittämään toimintaansa. Hyvä niin, mutta uudenkin sopimuksen liitteessä mainitaan ravintolanpitäjän velvollisuudesta hyväksyttää mahdolliset terassimuutokset... myös Vaasan kaupungin museoilla, sekä sopeuttaa terassi, terassin kalusteet ja myyntipiste museon yleisilmeeseen. Tämä velvoite sopimuksen liitteessä kertoo, että museolla on sanansa sanottavana terassin sopivuudesta nykyiseen miljööseen.

Tässäkö on vastaus kysymykseeni kuka, koska ja mitä?

Ei kuitenkaan pidä unohtaa rakennus- ja ympäristölautakunnan ja suunnittelujaoston vastuuta hyvän ympäristö- ja kaupunkikuvan luomisessa ja kehittämisessä.

Toteatte kirjoituksessa että terassi ei kaikilta osin vastaa ”luvalla ollutta”. Tämä asia tutkitaan myöhemmin. Tilapäisen luvan myöntämisessä kyse oli siitä, kuinka terassi toimii yhdessä museon toimintojen kanssa. Yrittäjä mainostaa terassiaan ”uudenlaiseksi, moderniksi viihdeterassiksi kaupungin parhaalla sijainnilla”. Miten tämä melko perinteinen kaljaterassi tukee modernin taiteen museon toimintaa? Tällä en tarkoita sitä, että vastustaisin perinteisiä kaljaterasseja, tai terasseja yleensä, kunhan ne asettuvat sujuvasti ympäristöönsä sekä estetiikkansa että toimintojensa puolesta.

Veistospuisto asettuu kirjoituksessa alisteiseen asemaan suhteessa terassiin. Veistospuiston ”toteuttamiseen vaikuttaa luonnollisesti se, minkälaiseksi terassialueen pysyvä lupa tulee muotoutumaan”. Minusta näitä kahta ei pidä asettaa vastakkain, vaan miettiä millainen terassi Veistospuistoon sopii. Moderneilla veistoksilla ja modernin taiteen museolla on elävä yhteys toisiinsa. Terassi on toiminnassa vain muutaman kuukauden vuodessa, Veistospuisto elävöittäisi rantaa läpi vuoden.

Kirjoituksesta jää hyvin epämääräinen tunne. Ymmärrän haparoinnin, kun ette voi sanoa tuleeko pysyvä terassi vai ei ja kokonaisvastuu ei tunnu kuuluvan kenellekään. Joistakin kohdista tekstiä saa käsityksen, että terassi tulee ja mietitään jo wc-tiloja ja asemakaavan muutosta.

Kun kirjoitatte pysyvästä luvasta terassille, niin toivottavasti tarkoitatte koko konseptin avaamista; kunnon ideakilpailua ja terassin suunnittelua siten, että se todella tukee modernin taiteen museon toimintaa ja sopii yhteen uusrenessanssia edustavan 1879 rakennetun vanhan tullipakkahuoneen ja Sisäsatama-alueen − kuten toteatte − ”valtakunnallisesti arvokkaan ympäristön” kanssa.

Sinikka Terenius-Heikkilä

Vaasa

Kommentoi