Lukijoilta: Vastine Lauri Ojalalle

Kiitos Lauri Ojalalle Kauhajoen seurakunnan ryhmäperhepäivähoitoa koskeneesta mielipidekirjoituksesta (12.4).

Kauhajoen kaupunki on hyväksynyt seurakuntamme yhdeksi päivähoitopalvelujen tuottajaksi, jolta vanhemmat voivat hankkia palvelun kunnallisella palvelusetelillä.

Varhaiskasvatuslaki säätelee päivähoitopalvelujen järjestämistä ja tuottamista. Laki mahdollistaa myös erityiseen katsomukseen perustuvien päivähoitopalvelujen tuottamisen. Lakia tulkitaan tarkemmin valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sekä paikallisissa suunnitelmissa. Näiden säädösten puitteissa seurakuntammekin toimii.

Perheiden vapaaseen valintaan sekä kristilliseen katsomukseen perustuvassa ryhmässä voidaan tarjota tavanomaista ryhmää hieman laajemmin kristillisiin arvoihin perustuvaa kasvatusta, koska varhaiskasvatuslain ja sen soveltamisohjeiden mukaan päivähoidon katsomuskasvatuksessa voidaan painottaa niitä katsomuksia, jotka liittyvät ryhmässä olevien lasten elämään. Teemme jokaiselle lapselle myös henkilökohtaisen suunnitelman yhteistyössä perheiden kanssa.

Varhaiskasvatuslain taustalla on myös uskonnonvapauslaki. Se sisältää sekä positiivisen että negatiivisen ulottuvuuden: uskonnonvapaus on sekä vapautta uskontoon että vapautta uskonnosta. Lain soveltaminen edellyttää tasapainottelua näiden kahden näkökulman välillä.

Katsomme, että Kauhajoella toteutettu järjestely täyttää sekä varhaiskasvatuslain että uskonnonvapauslain asettamat ehdot. Mielestämme pelkän negatiivisen uskonnonvapauden korostaminen loukkaisi lasten ja vanhempien oikeutta positiiviseen uskonnonvapauteen.

Jouko Ala-Prinkkilä

Kauhajoen seurakunnan kirkkoherra, TT

Kommentoi