Lukijoilta: Vastoin yleistä mielipidettä

Puolustusvoimien kenttäpiispa Pekka Särkiö julkaisi blogitekstin, jossa hän käsitteli vallalla olevia liberaaleja arvoja vapaasta seksistä, niiden vaikutusta ydinperheen, avioliiton, pariuskollisuuden ja sukupuolijaon murentumiseen katsoen niiden ajavan yhteiskunnan turmioon ja olevan osasyynä syntyvyyden laskuun. Kirjailija Veikko Huovista siteeraten Särkiö kehotti naisia pysymään synnyttäjinä ja oli sitä mieltä, että meillekin on syntynyt kulttuurivallankumous, jolle avioliitto on kaiken pahan alku ja juuri.

Sehän on selvää, että moinen raikas, yleistä mielipidettä tuulettava, kristinuskon perustajan moraaliopetusta mukaileva kirjoittelu ei enää nyky-Suomessa ole toivottavaa, saati sitten hyväksyttävää. Puolutusvoimat ja arkkipiispa ottivat siihen kantaa ja Särkiö joutui poistamaan tekstin ja pyytämään sen sisältöä anteeksi. Komentopäällikkö, prikaatinkenraali Mattssonin mukaan Särkiön blogi ei ollut Puolustusvoimien tasa-arvosuunnitelman ja arvojen mukainen. Mattsson oli sitä mieltä, että ”emme kaipaa tällaista”.

Minulle jäi epäselväksi, mitä ei kaivata. Eikö päinvastoin kenttäpiispan kirjoitus avioliiton tärkeydestä, niin sanotun vapaan seksin turmiollisuudesta, naisen äitiyden merkityksestä yhteiskunnan jatkuvuuden takaajana ole tervetullut ja hyvinkin tarpeellinen puheenvuoro. Senhän voidaan päinvastoin katsoa osoittavan kenttäpiispan kantavan huolta suomalaisen yhteiskunnan ja Puolustusvoimien tulevaisuudesta.

Sukupuolten tasa-arvosta on tullut monta järkevää keskustelua tukahduttava taikasana. Sillä ei juurikaan ole yhteyttä Särkiön blogiin, ellei sellaiseksi haluta pahantahtoisesti leimata mainintaa nainen synnyttäjänä. Eikös se taas ole itsestään selvää. Ei kai sellaisen ääneen sanominen ole mikään tasa-arvoasia, pikemminkin naisen erityistehtävän tärkeyttä korostava.

Tiedämme ilman arkkipiispan Särkiö-blogia kohtaan osoittamia moitesanojakin, että Jumala on luonut kaikki ihmiset tasa-arvoisiksi ja antanut kullekin jakamattoman ihmisarvon.

Lopputulos keskustelusta lienee se, että taas on yksi henkilö, joka ottaa julkisesti esille yhteiskuntaamme, avioliittojen pysyvyyttä sekä lastemme hyvinvoinnin perusteita rapauttavan kehityshäiriön, vapaan seksin ihannoinnin, saatu vaiennettua. Yleisen mielipiteen näkymätön tuomioistuin on median avulla taas toiminut ja yksi mies saatu – tosin painostuksen alla – pyytämään mielipiteitään anteeksi.

Todellisuudessa ei ollut mitään anteeksi pyydettävää. Päinvastoin on aihetta kiittää kenttäpiispa Särkiötä tärkeiden kysymysten esille ottamisesta ja selvistä, raikkaista mielipiteistä.

Rocklegenda Remu Aaltosen ei onneksi tarvitse pyydellä sanomisiaan anteeksi valtamedialta, kirkolta eikä kulttuurieliitiltä. Ei edes sitä totuutta, minkä hän laukaisi 23.6. Radio Dein Ex-Criminals-ohjelman haastattelussa arvioidessaan maamme henkistä tilaa.

Remu teki ns. viiltävän analyysin toteamalla: ”Kun alat kadulla tekemään gallup-kyselyä, niin kukaan ei tiedä edes kymmentä käskyä. Sen takia koko tämä länsimainen kulttuuri on hukassa. Koko länsimainen kulttuuri on saatanan vallassa”.

Mitä sanoikaan Jeesus Nasaretilainen tilanteessa, jossa valtaapitävät kehottivat häntä vaientamaan seuraajiensa äänen: ”Jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat”. Hienoa, että on näitä kaikkien tuntemia remuaaltosia kertomaan kansalle totuuksia, jos kirkon naiset ja miehet niistä vaikenevat ja yrittävät vaientaa muitakin, vaikkapa tasa-arvoon vedoten.

Timo Hakanen

lakimies

Jyväskylä

Kommentoi