Lukijoilta: Vastuullisen kansanedustajan ei pidä lietsoa Israel-vihaa

Antisemitismin lisääntyminen Euroopassa on selvästi havaittavissa. Siksi meidän tulee olla valppaina asiaan liittyvien ilmiöiden suhteen. Tällä viikolla Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula matkusti Israeliin osoittaakseen mieltään Israelia vastaan lähellä Gazan rajaa. Kehotan edustaja Kontulaa ja hänen kollegoitaan suhtautumaan erittäin vakavasti kasvavaan antisemitismiin ja luopumaan Israelin valtioon ja juutalaisiin liittyvästä vihamielisyydestä ja negatiivisista pakkomielteistä.

Vihamielisyys juutalaisvaltiota kohtaan näyttää usein olevan voimakkaampaa kuin valmius dialogiin. Vaikuttaa siltä, että jotkut vihreät ja vasemmistopoliitikot haluaisivat käydä vuoropuhelua mieluummin minkä tahansa totalitaristisen tai jihadistisen valtion kanssa, kuin Israelin kanssa. Länsimaisessa demokratiassa jokaisella on tietysti oikeus mielipiteeseensä ja sen vapaaseen ilmaisemiseen. Näkemysten tulisi kuitenkin perustua tosiasioihin.

Israelin maan syntyvaiheisiin ja historiaan liittyy paljon levottomuuksia ja verenvuodatusta, mutta nämä konfliktit liittyvät etupäässä ympäröivien arabimaailman haluttomuuteen hyväksyä juutalaisten tarve ja oikeus omaan valtioonsa.

Islamilaisessa arabimaailmassa on voimakkaita jihadistiryhmiä, jotka tavoittelevat Israelin valtion lakkauttamista ja Israelin alueen valtaamista palestiinalaisille.

Ne, jotka sympatisoivat enemmän palestiinalaisia, korostavat palestiinalaisten tarvetta oikeuksille ja vapaudelle. Tällä tarkoitetaan käytännössä yleensä Palestiinan valtion perustamista. Tosiasia kuitenkin on, että palestiinalaisilla on historian aikana ollut useita mahdollisuuksia itsenäisen valtion perustamiseen. Jo vuonna 1947 tehty jako-ehdotus tarjosi tämän mahdollisuuden, mutta arabi-osapuoli hylkäsi ehdotuksen. Teoriassa Palestiinan valtio olisi voitu perustaa vuosien 1948–1967 aikana, mutta näin ei tehty.

1990-luvulla perustettiin palestiinalaishallinto ja sen jälkeen kaupungit ja kylät sekä Länsirannalla että Gazan alueella ovat olleet palestiinalaisten autonomisen hallinnon alaisia. Palestiinan johdon piti tunnustaa Israelin oikeus olemassaoloon, lopettaa terrorismi, varmistaa terroristiryhmien aseistariisunta ja estää niiden toiminta ja tehdä yhteistyötä Israelin kanssa. Näitä lupauksia ei kuitenkaan ole täytetty, ei silloin, eikä sen jälkeen.

Monet syyttävät Israelia ja vaativat, että maan on ”lopetettava Gazan alueen miehitys”. Vuonna 2005 Israel purki siirtokunnat ja siirsi kaikki joukot alueelta. Tämän piti tuoda rauhaa ja riemua. Mutta seurauksena oli kaikkea muuta kuin rauha. Kymmeniä tuhansia raketteja ja kranaatteja on ammuttu Gazan alueelta eteläiseen Israeliin.

Väkivallan ihannointi ja siihen kannustaminen on sallittua palestiinalaishallinnon alaisuudessa sekä alueen kouluissa ja tiedotusvälineissä. Terrori-iskuja ylistetään ja iskuista tuomituille ja heidän perheilleen maksetaan korkeita eläkkeitä.

Raketteja ammutaan palestiinalaisalueilta usein tarkoituksellisesti siviilialueilta. Raketti-iskut jätetään yleensä mediassa huomiotta – päin vastoin kuin Israelin puolustustoimet.

Jotkut poliitikot pyrkivät selvästikin kuvaamaan Israelia muunlaisena kuin, mikä maa todella on. Israelia olisi kuitenkin kohdeltava maana muiden joukossa. Israelilla on virheitä ja puutteita kuten muillakin mailla, eikä se ole toiminut aina oikein. Silti Israel on edelleenkin ainoa toimiva demokratia Lähi-idässä. Arabeilla on 21 valtiota. Juutalaisilla on vain yksi. Juutalaisten valtion pinta-ala vastaa alle yhtä prosenttia arabialueista. Israel on laillinen valtio, jonka kansalaisilla on historiallisia ja eettisiä oikeuksia omaan maahansa.

KD, eduskunnan Suomi-Israel- ystävyysryhmän puheenjohtaja

Kommentoi