Lukijoilta: Vastuullisuutta senioriasumiseen

Esiintyy voimakasta pelkoa, että rakkaan läheisen luon palvelukotiin ei pääse lainkaan. Toisin on, hoitajien ja läheisten velvollisuus on huolehtia hoidosta ja huollosta. Hoitajat työn takia osansa tekevätkin.

Tilanne huomioon ottaen olisi kuitenkin hyvä, jos kullekin jo iäkkäälle asujalle nimettäisiin miniminä edes kaksi vastuuhoitajaa, jotka ainakin kerran työvuoronsa aikana kävisivät tätä hoitamassa. Se jo loisi turvallisuuden tunnetta ja vähentäisi kävijöiden määrää.

Samoin olisi hyvä, jos omaiset rajaisivat huoltotehtävissä käyvien määrän aika vähään. Silti oma läheinen saisi usein kuulla tuttua, turvallista ääntä ja tarjota tälle kahvia.

Kaikilla ei ole lähellä asuvaa omaista huollosta vastaamaan. Voisiko vaikka seurakunnan ystäväpalvelun kautta nimetä tällaista palvelua toimittamaan, vaikka palkankin edestä, mieluiten jonkun, joka ennestään tuntee henkilön.

Mutta kieltää mitään edellä esitetystä ei voida.

Esteeksi vierailut kieltävän asetuksen tahdon toteuttamiseen on tuotu, että ”meillä ei ole palveluasumista, se on senioriasumista”. Usein on esimerkiksi osa kerrostalon asunnoista varusteltu erityisesti ikäihmisten käyttöön sopiviksi ja nimetty senioriasunnoiksi.

Yleiskäsitteenä nämä eivät rakenteellisesti edellytä asukkaalta tavanomaisesta lisääntyneitä kontakteja. Kontaktitaso ei ole antanut aihetta vierailukiellon asettamiseen sinne.

Seinäjoella kuitenkin on niin sanottua senioriasumista eli palveluasumista. Yhtäläisyyden osoittaa ”Palveluopas Seinäjoen ikäihmisille, 2019”. Näin muun muassa Hyllykalliokoti asuinkohteena on fyysisenä kohteena aito palvelukotiyksikkö, siis kieltoasetuksen kohde.

Seinäjoen kaupungin organisaatiossa Hyllykalliokoti ei kuitenkaan ole hallinnollinen yksikkö. Kaikki on hallinnollisesti laskettu yksilötasolle.

Kun asunnot otettiin kaupungin vuokra-asunnoiksi ja nimettiin senioriasunnoiksi, suhde on asukas–vuokranantaja, ei asukas–asumisyksikkö; hoitopuolella uusi suhde on sopimuksella vuokra-asukas – kaupungin kotihoito.

Virkistyspuolella toimijoina ovat kulttuurilautakunta, liikuntalautakunta, kotihoito ja seurakunta säännöllisine käynteineen ja joukko yhdistyksiä ja yksityisiä vierailijoita. Kaikki eri toiminnat tapahtuvat yhden rakenteellisen yksikön puitteissa, vaikka hallinnollista yksikköä ei olekaan.

Tämä hallinnollisen yksikön puute ei saa olla este hallituksen asetuksella ilmoittaman tahdon toteutumiselle.

Surku siitä, joka ensimmäisenä joutuu kuultavaksi, jos täällä tulee koronan uhreja.

Pauli Kukko

Seinäjoki

Kommentoi