Lukijoilta: Vastuun pakoilua

Ylen radion Ykkösaamussa haastateltiin kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professoria Martin Scheininia aiheena Koillis-Syyriassa sijaitsevalla kurdijoukkojen hallinnoimalla Al-Holin leirillä viruvat suomalaiset naiset ja lapset.

Hänen mukaansa Suomella on kansallisvaltiona velvollisuus huolehtia kansalaisistaan.

Hänen mukaansa pitäisi lopettaa vatulointi ja toimia nopeasti. Tapaukset pitää käsitellä yksilöllisesti.

Suomessa sen sijaan on keskitytty vastuun pakoiluun.

Aluksi ministerit ja virkamiehet pakenivat vastuutaan sillä, että sinne olisi vaarallista mennä evakuoimaan, eikä ole vastapuolta, jonka kanssa sopia siitä.

Muista maista on kyllä uskallettu mennä sinne, ja paikallishallintoakin on ilmaantunut.

Sitten ruvettiin pelottelemaan ja pelkäämään, että nämä naiset, jopa lapset, olisivat täällä kansallinen turvallisuusuhka. Onko meidän turvallisuusjärjestelmämme tosiaan niin heikko? Tiedusteluvaltuuksiakin lisättiin.

Viimeisenä vielä yritettiin väistää vastuuta sanomalla, että nämä naiset ovat itse tehneet valintansa.

Niin ovat tehneet myös ne sadat suomalaiset, jotka ovat joutuneet rötöstelyn takia ulkomaalaisiin vankiloihin. Heitä Suomi pyrkii saamaan Suomeen kärsimään tuomionsa loppuun, usein alennettuna.

Suomen rikoslaissa on luku 34a, Terrorismirikoksista. Rikoslain 7 §, Kansainvälinen rikos, mukaan Suomen lakia sovelletaan myös Suomen ulkopuolella tehtyihin rikoksiin.

Millaisiin tapauksiin se on tarkoitettu sovellettavaksi, jos ei tähän ajankohtaiseen tapaukseen?

Paras olisi järjestää oikeudenkäynnit Suomessa, oikeusvaltiossa, jossa ei ole kuolemanrangaistusta. Lapsista huolehtisi lastensuojelu.

Esimerkiksi viime vuonna sijoitettiin kiireellisesti 4 390 lasta. Meillä on siis valmiit toimintamallit ja organisaatiot.

Markus E. Myllymäki

Vaasa

Kommentoi