Lukijoilta: Vielä kerran sote-uudistus!

”Ehkä tässä on nyt törmätty tarpeeksi, tää on liian iso vietäväksi kerrallaan läpi.

Mun mielestä ehkä se isoin virhe, … että sulla ei oo lainsäädäntöä.” (sote-muutosjohtaja)

”Tässä valmistelussa on tehty paljon sote-uudistukseen liittyviä asioita, jotka etenevät… käypä tässä miten päin tahansa.” (sote-muutosjohtaja)

Sipilän hallituksen suuri hanke, sote-uudistus kaatui 8.3. kaataen samalla maan hallituksen. Keskeiseksi ongelmaksi muodostuivat jälleen lainsäädännön valmisteluun liittyvät ongelmat.

Soten valmisteluun osallistui maakunnissa 18 sote-muutosjohtajaa sekä STM:ssä kansallinen sote-muutosjohtaja. Muutosjohtajat ovat seuranneet läheltä koko uudistusprosessia, mutta heidän näkökulmansa prosessista on jäänyt julkisuudessa katveeseen.

Jyväskylän yliopistossa toteutettiin sote-muutosjohtajille opinnäytetyöhön liittyvä puhelinhaastattelu alkuvuodesta 2019. Siihen osallistui 17 muutosjohtajaa. Yksi haastattelujen keskeisistä tuloksista liittyy muutosjohtajien kokemukseen roolistaan lainvalmistelutyössä.

Yli puolet (59 %) haastatelluista koki, että heidän asiantuntemustaan ei ollut lainvalmistelussa hyödynnetty riittävästi.

Yhtä lukuun ottamatta kaikki muutosjohtajat kokivat dialogin maakunnan poliitikkojen kanssa avoimeksi ja rakentavaksi. Sen sijaan valtakunnan poliitikkojen kanssa dialogin näin määritteli muutosjohtajista alle puolet.

Muutosjohtajien luottamus valtakunnalliseen poliittiseen päätöksentekoprosessiin oli hälyttävän huonolla tolalla. Vain yksi muutosjohtaja ilmaisi prosessiin liittyvien kokemustensa jälkeen luottavansa valtakunnalliseen poliittiseen päätöksentekoprosessiin.

Keskeisiä muutosehdotuksia olivat uudistuksen vaiheittainen toteuttaminen, jota kannatti kolme neljästä muutosjohtajasta. Sama määrä muutosjohtajia piti tärkeänä uudistuksen parlamentaarista valmistelua.

Kommentit kuten: ”että kun kaikkien pitää saada ne isot asiat, niin sitten ei kukaan saa mitään” ja ”tämä oli liian iso vietäväksi kerrallaan läpi” kuvaavat muutosjohtajien näkemystä uudistukseen liittyneistä rakenteellisista ongelmista.

Kyselyn tulokset voidaan tiivistää ajatukseen, että sote-uudistuksen läpivieminen edellyttää avoimempaa dialogia sekä roolitusten selkeyttämistä poliittisen ja virkamiestoiminnan rajapinnassa. Tärkeää olisi myös oppia aiemmasta toiminnasta.

Sote-muutosjohtajien mielipiteet ovat yksi osa olennaista palautetta hankkeen onnistumisista ja epäonnistumisista. Toivottavasti se käydään puolueissa huolella läpi, vaikka kevään vaalikiireet ovatkin vielä päällä.

Tilanteen ajankohtaisuutta kuvaa hyvin yhden muutosjohtajan haastattelussa tuoma sitaatti: ”Tätä on tehty 4 tai 5 tuotantokautta … Nyt pitäs löytää seuraavaan hallitusohjelmaan sellaset merimerkit, joilla tää saadaan maaliin, koska kyllä tää tulee olemaan katastrofaalista katsoa, jos tää vaan jatkuu ja jatkuu. Ja sitten ne seuraukset tulee olemaan myös ihmisten palvelujen näkökulmasta katastrofaalisia, jos ei tätä nyt saada vietyä eteenpäin.”

Olli-Pekka Niskanen

YTM, työnohjaaja

Pertti Jokivuori

YTT, yliopistonlehtori

Kommentoi